Mundtlighed i danskundervisningen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
 • Lærerstuderende 2. år
 • Dansk 1998-loven
 • Godkendt
 • 7
 • 1807
 • PDF
 • Læreruddannelsen Skive
 • 2006
 • 27-03-2007

Mundtlighed i danskundervisningen

Problemformulering
Hvordan kan vi i undervisningen fremme elevernes mundtlighed – og hvorfor er det så vigtigt?

Indhold

1. Emne
1.1 Problemfelt
1.2 Problemformulering
2. Indledning
3. Hvad er mundtlighed
3.1 Mundtlighed i undervisning – undervisning i mundtlighed?
3.2 Handlende mundtlighed
3.3 Barrierer og forudsætninger for mundtlighed
3.4 Lærerens rolle i forhold til den mundtlige dimension
4. Vigtigheden af mundtlighed
5. Konklusion
6. Litteraturliste

Uddrag

Problemfelt:
I dag er der stor fokus på det skriftlige i folkeskolen, hvorimod mundtligheden ofte forekommer som noget mere uhåndgribeligt. For mange er den mundtlige dimension allerede implementeret i den almindelige klasseundervisning i kraft af den dialog, der finder sted i klasserummet, og de fremlæggelser som forekommer undervejs. Men mundtlighed er mere end bare den dialog, der opstår i undervisningen.
”Mundtlighed er ikke noget, der kommer af sig selv, bare fordi lærere og elever kan tale. Det er noget, der skal undervises i og trænes for at kunne fungere hensigtsmæssigt.” (Hansen, Tonny: www.folkeskolen.dk)

2. Indledning:
I følgende oplæg vil vi forsøge at belyse, hvad mundtlighed er, og hvilke forhold der gør sig gældende, hvis mundtligheden skal implementeres optimalt i folkeskolen. Vi vil herunder komme ind omkring, hvilke barrierer og forudsætninger der er for den mundtlige dimension, og hvorfor mundtligheden er så vigtig.
Endvidere ønsker vi at diskutere lærerens rolle i forhold til mundtligheden. Vi vil bl.a. komme ind omkring mundtlighed i undervisning samt undervisning i mundtlighed.
For at runde opgaven af vil vi konkludere på og sammenfatte det ovenstående.

3. Hvad er mundtlighed?
At læse og at skrive er en stor del af danskfaget, og det er den opfattelse, de fleste
mennesker har, når det kommer til faget dansk. Mundtligheden derimod bliver ofte glemt,
og man anser den ikke for at være en lige så vigtig del af undervisningen som det skrevne... Køb adgang for at læse mere

Mundtlighed i danskundervisningen

[1]
Bedømmelser
 • 12-08-2015
  Skrevet af Meritstuderende på 4. år
  Den er fin, ikke det store men kommer generelt ind på mundtlighed, god hvis man vil have et overblik