Motiverende læringsmiljø og undervisningsdifferentiering

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Specialpædagogik (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 18
  • 6712
  • PDF
  • Andet
  • 2019
  • 27-02-2020

Modulopgave: Motiverende læringsmiljø og undervisningsdifferentiering

PL-opgave i specialpædagogik om at skabe et motiverende læringsmiljø.

Problemformulering
Hvordan skaber jeg et motiverende læringsmiljø, som tager hensyn til klassens fællesskab? Hvordan skaber jeg relationerne til eleverne og får praktiseret undervisningsdifferentiering i højere grad end jeg gør i dag?
Og hvordan får jeg inkluderet en undervisningsform som er til gavn for alle elever?

Indhold

Introduktion 3
Danmarks Folkeskole anno 2019 .4
”Gør en god skole bedre – et fagligt løft af skolen.” 5
Problemformulering .5
Beskrivelse af case 1.C 5-7
Læringsmål: Matematik 1. klasse 7
Observation fra matematik .8
Læringsmål: Musik 1. klasse 8
Observation fra musik 9-10
Refleksioner over gennemførte undervisningsforløb .10
Metode 11
Analyse og teoridelen 11
Læringsmiljø . 11-13
Klasseledelse v. Helle Plaugborg 13-14
Relationskompetence v. Berit Bae og Louise Klinge 14-16
Undervisningsdifferentiering v. Howard Gardner og Susan Tetler 17
Konklusion 18
Litteraturliste

Uddrag

Introduktion:
Vi befinder os i skoleåret 2018/2019. Jeg, som lærerstuderende på mit 3. år får en fantastisk mulighed for at undervise en 1. klasse i mit ene linjefag: matematik. Derudover har jeg også klassen i idræt, engelsk, kristendom samt i musik. Der er tale om et barselsvikariat og derfor tidsbegrænset til skoleåret slutter i juni 2019.

Jeg tog mod udfordringen og oplevede fra start, at jeg ikke kunne bruge mine erhvervede redskaber i min nye 1. klasse, som jeg havde gjort brug af dem i min 7. og 8. klasse. Strategien skulle laves om. Det virkede ikke på samme måde at komme ind i klasselokalet og være den autentiske, empatiske og autoritære lærer. Effekten var ikke den samme ens. Så jeg har måttet erfare, at jeg som lærer må omstille mig personligt og bruge mine redskaber på en sådan måde, at det giver mening i den pågældende klasse. Den manglede erfaring gjorde, at jeg måtte gentænke og starte forfra i min planlægning såvel som i mine undervisningsmetoder.

Som ny underviser med et stort ansvar, så kan det ikke undgås, at det er med mange sommerfugle i maven man træder ind ad døren. Man går fra at være lidt usikker og føle sig lidt på dybt vand til at tænke som Pippi.

---

Analyse og teoridelen:
Jeg vil i opgaven inddrage følgende teorier for bedre at kunne forstå problematikkerne, samt finde værktøjer der vil være gavnlige i denne klasse. Teorierne jeg vil inddrage er:

• Helle Plauborg om klasseledelse.
• Louise Klinge omkring gruppedynamikker og relationskompetence.
• Berit Bae og Hegel omkring relationskompetence.
• Susan Tetler omkring inklusion.
• Howard Gardner og de 8 intelligenser i forbindelse med undervisningsdifferentiering.

Jeg har valgt teorierne udfra det som jeg kender til i min dagligdag som underviser. Teorier som jeg både bevidst og ubevist bruger i min undervisning og i mit samspil med mine elever. Jeg har valgt under hver
”kasse” at lægge teorien over på klassen, 1.C.

Læringsmiljø:
Vores verden er i konstant forandring. Vi lever i et multikulturelt samfund, så vi kender alle til og støder på hver dag. Der sker forandringer. Forandringerne skal også ske i det miljø vores børn og elever er i mange timer hver dag, i vores skole. Vi kan igennem denne forandring give grobund for engagement hos eleverne... Køb adgang for at læse mere

Motiverende læringsmiljø og undervisningsdifferentiering

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.