Motiverende klasseledelse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Praktik
  • Godkendt
  • 7
  • 1836
  • PDF
  • Læreruddannelsen Jelling
  • 2019
  • 19-03-2020

Praktikopgave, Praktikopgave niveau 2: Motiverende klasseledelse

Praktikopgave om motiverende klasseledelse. Praktikopgave fra nivau 2.

Problemformulering

Hvilken betydning har motiverende klasseledelse på elevernes deltagelse?

Indhold

Indledning
Problemformulering
Metodeafsnit
Teori
Klasseledelse
Forventningsbasseret klasseledelse
Motivation
Den nærmeste udviklingszone
Stilasering
Præsentation af empiri
Analyse af empiri
Resultat/konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Indledning

Flere undersøgelser udarbejdet af Danmarks evalueringsinstitut tager udgangspunkt i elevernes inddragelse i undervisningen. Forskningen viser, at inddragelse ikke alene handler om medbestemmelse, men om, at læreren har fokus på at gøre eleverne til medskabere i undervisningen. Det kan læreren gøre på mange forskellige måder. De kan inddrage eleverne via dialog i undervisningen, og de kan vælge arbejdsformer og indhold der tager afsæt i elevernes interesse og præferencer. Ifølge Knud Illeris handler motivation om, at læreren skaber et samarbejde med eleven og udvikler et læringsmiljø der understøtter elevens lyst til at engagerer sig i skolearbejdet. Illeris beskriver udfordringen med, at der i dag er et dobbelt pres børn og unges motivation. De føler en stor usikkerhed over, hvad der skal læres og er usikre på, om de kan leve op til de mange krav (Illeris, 2009).
I forbindelse med mit praktikforløb på X-skole, har jeg erfaret, at en motiverende klasseledelse spiller en stor rolle for elevernes deltagelse i undervisningen.
Samtidig har jeg erfaret, at det kan være en udfordring at sammensætte opgaver med faste rammer, hvor eleverne har medindflydelse. Dette har gjort mig nysgerrig på, hvordan en motiverende klasseledelse og elevinddragelse påvirker elevernes faglige deltagelse i undervisningen... Køb adgang for at læse mere

Motiverende klasseledelse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.