Motivation studieprodukt

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Pædagogik
  • Godkendt
  • 8
  • 2134
  • PDF
  • Læreruddannelsen Silkeborg
  • 2012
  • 16-04-2013

Motivation studieprodukt

Studieprodukt i pædagogik om motivation.

Kommer omkring det pædagogiske paradoks.

Problemformulering:
Hvordan kan man rammesætte en pædagogik, der styrker elevernes motivation til læring?

Forfatterens kommentar

For meget didaktisk fokus

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 3
Motiver 3
- Aktive motiver 3
- Sociale motiver 4
- Kognitive motiver 5
Konklusion 6
Litteraturliste 7

Uddrag

Motiver
I denne opgave har vi valgt at have fokus på tre forskellige motivformer, nemlig de sociale motiver, de kognitive motiver og aktivitetsmotiverne. Vi har taget udgangspunkt i K.B. Madsens måde at inddele motivformer på og i Knud Illeris’ læringstrekant. Ud over de tre nævnte motiver taler K.B. Madsen også om emotionelle motiver og organiske motiver. Disse går vi dog ikke i dybden med, da vi mener, at de nedenstående tre motiver er de mest relevante i forhold til undervisning og læring... Køb adgang for at læse mere

Motivation studieprodukt

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.