Motivation og læring | Studieprodukt

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
 • Lærerstuderende 2. år
 • Psykologi, Elevens læring og udvikling (Pædagogik og Lærerfaglighed)
 • Godkendt
 • 10
 • 3965
 • PDF
 • Læreruddannelsen Hjørring
 • 2012
 • 19-09-2012

Motivation og læring | Studieprodukt

Psykologi skriftlig eksamen - Studieprodukt 4.
Emne: selvvalgt, motivation og læring

Problemformulering
Hvilken betydning har indre og ydre motivation for læring hos elever i 9.klasse, og hvad kan læreren gøre for at fremme motivation?

Indhold

Indledning
Metode
Hvad er læring?
John Deweys teori om instrumentalisme
Hvad er motivation?
Teoritraditionernes perspektiver på motivation
Hvad betyder indre og ydre motivation for læringen hos elever i 9. klasse?
Hvad kan læreren gøre for at fremme motivationen?
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Metode
Denne opgave tager udgangspunkt i Deci og Ryans teori om motivation samt Illeris' definition af læring .
Først redegøres for Knud Illeris' og Jean Piagets teorier om læring og Deweys teori om instrumentalisme, da denne har mange centrale overvejelser i forhold til elevernes skolesyn. Dernæst vil jeg belyse motivationsbegrebet ud fra teoretikere som Deci og Ryan og Jean Piaget, samt redegøre for Maslows behovsmotivationspyramide . Desuden vil jeg supplere med Atkinsons præstationsmotivationsteori. Herefter vil jeg vha. yderligere inddragelse af bl.a. Bandura og Rohwer, Rohwer og B. Howe forsøge at forklare, hvordan den ydre og indre motivation har indflydelse på læringen hos elever i 9. klasse. Til sidst vil jeg forsøge at skabe et overblik over de forskellige teoritraditioners syn på motivation og diskutere dette i forhold til problemformuleringen, hvor jeg vil slutte af med at give et bud en artikel af Lise Søgaard Lund (”Motivation og læring som udgangspunkt” fra uvm.dk) give et bud på, hvordan læreren kan hjælpe eleverne med at fremme motivationen. I artiklen tages der bl.a. udgangspunkt i den amerikanske forsker Raymond Wlodkowski... Køb adgang for at læse mere

Motivation og læring | Studieprodukt

[1]
Bedømmelser
 • 25-05-2013
  Skrevet af Lærerstuderende på 1. år
  Udmærket oversigt, men meget referende. Mange sproglige fejl, manglende korrekturlæsning. Derudover ukorrekte litteraturhenvisninger ifølge APA standard.