Motivation: Knud Illeris' læringstrekant

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Psykologi, Elevens læring og udvikling (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 8
  • 1434
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2013
  • 22-04-2014

Eksamensopgave: Motivation: Knud Illeris' læringstrekant

Eksamensopgave i Psykologi om motivation med udgangspunkt i Knud Illeris læringstrekant.

Opgaven ser nærmere på spørgsmålet hvad er motivation, og hvordan kan vi som lærere bruge vores teoretiske viden til at opnå det bedst mulige læringsresultat?

Problemstilling
Hvordan kan man som lærer bruge sin teoretiske viden omkring motivation til at fremme elevernes lyst til deltagelse?
- Hvad er motivation?
- Hvordan kan vi som lærere bruge vores teoretiske viden til at opnå det bedst mulige læringsresultat?

Opgaven inddrager en case i besvarelsen af problemstillingen.

Indhold

Indledning: 3
Drivkraftsdimensionen 3
Analyse af case vha. teori 5
Diskussion og konklusion 6
Litteratur 7

Uddrag

Indledning:

Vi finder emnet motivation relevant og interessant, både på lærer-plan, men også på det personlige. For os, som kommende lærer, ser det vigtigt at vi har nogle teoretiske redskaber, som vi kan bruge i praksis for at øge vores elevers motivation og lyst til at lære mere. I praktikken blev overes interesse for emnet 'motivation' vækket, da vi oplevede hvor stor betydning motivation/manglende motivation, kan have for undervisningen. I folkeskolens formålsparagraf bliver det også nævnt, at motivation er en vigtig faktor i ens uddannelse; ”§1. Folkeskolen (…) give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, (…). Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder (…) så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.”
Så vores valg af emnet motivation er begrundet ud fra et personligt syn samt relevans for undervisningsfaget.

Case

I praktikken havde vi problemer med Jonas fra 8.b. Han ville ikke lave noget. Fagligt haltede Jonas og havde ingen intentioner om, at lave noget hvis ikke man holdte øje med ham og ”prikkede” til ham. Hans aktive deltagelse i undervisningen var også minimal. Joans' har det heller ikke let derhjemme, og får ikke meget hjælp til lektierne.

Læsevejledning

Vi vil i vores opgave inddrage Knud Illeris' læringstrekant med fokus på drivkraftsdimensionen udover det vil vi, ud fra Einar M. Skaalviks artikel i Kvan, komme ind på mestringsforventningen og... Køb adgang for at læse mere

Motivation: Knud Illeris' læringstrekant

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.