Motivation igennem stilladsering

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Praktik (Engelsk)
  • Godkendt
  • 8
  • 3412
  • PDF
  • Læreruddannelsen Jelling
  • 2020
  • 18-05-2020

Praktikopgave, Praktikopgave niveau 2: Motivation igennem stilladsering

En praktikopgave, der er skrevet i forlængelse af et praktikforløb.

Problemstilling
Hvordan kan man som underviser stilladsere og motivere eleverne til at deltage mundtligt i undervisningen, samt etablere et læringsmiljø, hvor eleverne undlader at distancere sig selv fra undervisningen i frygt for at miste social kapital?

Underviserens kommentar

At vi med fordel kunne have inddraget en teoretiker som Louise Klinge, men at der er en god balance mellem teoretisk og praktisk indhold.

Forfatterens kommentar

Se undervisers kommentar. Man kan også altid krædse lidt for layoutet.

Skulle forsvares til en mundtlig prøve og karakteren 10 er således en kombination af denne opgave og den mundtlige præstation.

Indhold

Problemstilling
Præsentation af konteksten
Undersøgelsesmetoder
Begrebsafklaring/teoretisk afsnit
Analyse
Refleksion over praktikken
Opsamling
Litteraturliste

Uddrag

Præsentation af konteksten
Vores praktik har i alt bestået af seks uger i November 2019. Vi har været i praktik på en efterskole med fokus på idræt og musik, hvor vi har undervist i engelsk i to 10. klasser og i historie i en 9. klasse. Under praktikken har vi nydt godt af at undervise begge 10. klasserne, da deres pensum var det samme. Det gav os mulighed for at afprøve vores undervisning to gange og forbedre det planlagte program, inden vi skulle lave det med den anden klasse efterfølgende. Det har givet os mulighed for at justere hvordan vi udførte vores undervisning og opnå et resultat vi var mere tilfredse med.
Under praktikken havde vi øget fokus på de mundtlige aspekter i undervisningen, hvilket blandt andet indebar et projekt der resulterede i et podcast omkring nogle af FN's verdensmål. Begge 10. klasser blev opdelt i mindre grupper og fik tildelt to verdensmål, der påvirkede hinanden. Herefter var opgaven at lave et podcast, der fokuserede på disse to verdensmål. En af grundene til at vi gerne ville arbejde med elever og podcasts, var at undersøge om fremlæggelserne ville forbedres gennem podcast mediet. Ville det gøre det nemmere for generte elever at tage del i den mundtlige fremlæggelse, hvis de kunne øve deres speak flere gange, klippe dét fra de var utilfredse med og senere fremlægge uden fysisk at skulle stille sig op foran klassen og performe? Ville det højne elevernes mundtlige niveau, at de havde mulighed for at genoptage deres speak del og rette deres fejl undervejs i processen? Og ville det øge deres motivation at have løse rammer til at lave et meget personligt produkt?

Efterfølgende valgte vi at fortsætte med vores mundtlige fokus ved at prøve forskellige gruppearbejde opgaver og se hvilke strategier, der fik eleverne til at tale mere sammen i arbejdsprocessen. Vi prøvede desuden kræfter af med at få eleverne til at debattere internt inden for lærerstyrede rammer... Køb adgang for at læse mere

Motivation igennem stilladsering

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.