Motivation i idrætsfaget | Bacheloropgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave
  • Godkendt
  • 40
  • 15676
  • PDF
  • Holbæk Seminarium
  • 2014
  • 28-05-2015

Motivation i idrætsfaget | Bacheloropgave

Bacheloropgave i idræt om motivation i idræt.

Om motivation i idrætsfaget med vægt på motivationsbegreberne, elevmedbestemmelse og undervisningsdifferentiering.

Problemformulering

Hvordan kan jeg som idrætslærer, med særlig fokus på eleverne i udskolingen, forbedre deltagelse, engagement og motivation i undervisningen? Og hvilken betydning har undervisningsdifferentiering og elevmedbestemmelse, med særligt blik på boldspil, for idrætsundervisningen?

Indhold

Indledning 3
Problemformulering 4
Metode 4
Teori 5
Motivation 6
Konkurrence 6
Tre centrale begreber 8
Undervisningsdifferentiering 10
Fem hovedpunkter 10
Forskelle på elever 12
Spilhjulet 12
Empiri 14
Analyse 15
Motivation 15
Elevmedbestemmelse 18
Undervisningsdifferentiering 20
SKUD-rapporten 21
Lærerens rolle 22
Analyse af interview med lærer 23
Diskussion 25
Kritik af empiri 25
Elevmedbestemmelse 26
Konkurrence 27
Konklusion 28
Elevmedbestemmelse 28
Undervisningsdifferentiering 29
Litteraturliste 30
Bilag 1 32
Bilag 2 36
Bilag 3 39

Uddrag

Indledning

Jeg har siden, jeg var barn, været meget glad for at dyrke sport og idræt. Selvom jeg var dygtig til de andre fag i skolen, var det alligevel altid idræt, der var yndlingsfaget for mig. Det er naturligvis også derfor, jeg har valgt at blive idrætslærer.

Men ikke alle elever har det på samme måde, som jeg har det, med sport og idræt. Masser af elever i folkeskolen, især i udskolingen er ugidelige, når det gælder idrætsfaget. Man kan selvfølgelig argumentere for, at mange af de samme elever har samme indstilling til flere af de andre fag, men det skinner måske mere igennem i idrætstimerne, fordi det er et fysisk aktivt fag.

Fraværet i idræt har også været et problem i folkeskolen. I udskolingen oplever vi ude på skolerne et højere fravær i idræt end i de andre fag. Dette gælder især, hvis idrætstimerne ligger først eller sidst på dagen, hvor eleverne så har mulighed for enten at "sove over sig" eller simpelthen bare smutte hjem. I 2004 blev der lavet en undersøgelse om fraværet i idræt, hvor man også konkluderede, at det især var pigerne, der pjækkede fra idræt, men at der generelt også var et for højt fravær i idrætstimerne. I en artikel fra 2012 havde man spurgt nogle lærere fra undersøgelsen om fravær, og disse var af den overbevisning, at det generelle fravær var steget siden undersøgelsen fra 2004.

Med denne konklusion om fravær og ugidelighed over for faget idræt vil jeg i denne opgave prøve at komme frem til, hvordan vi kan motivere de unge i folkeskolen, primært udskolingseleverne, til at dyrke mere idræt. Jeg synes det er et spændende spørgsmål og meget aktuelt i forhold til den nye folkeskolereform, hvor vi skal have én lektion med idræt, motion og bevægelse om dagen. Ydermere er der spørgsmålet om idræt som karakterfag og en masse andre motivationsfaktorer at analysere og diskutere.

Én ting er sikkert. Idræt er ikke på vej ud af folkeskolen og ikke på vej til at blive nedprioriteret i det moderne samfund. Tværtimod kan man fristes til at sige. Vi har de seneste år haft stor fokus på sundhed i det danske samfund, blandt andet fordi vi generelt er blevet mere overvægtige. Derfor synes jeg også personligt, at det er vigtigt at have fokus på en ordentlig idrætsundervisning i folkeskolen. Og for at få eleverne til at synes det samme må vi gøre idrætsfaget interessant for eleverne og motivere dem til at deltage med lyst i idrætstimerne... Køb adgang for at læse mere

Motivation i idrætsfaget | Bacheloropgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.