Bacheloropgave om motivation i matematikken

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave (Matematik)
  • Godkendt
  • 49
  • 21250
  • PDF
  • Jelling Statsseminarium
  • 2004
  • 23-02-2005

Bacheloropgave om motivation i matematikken

Bacheloropgave i matematik om motivation i matematikken.

Problemstillingen til bacheloropgaven lyder:

Hvori består IKT's bidrag til undervisningen?

Indhold

1.0 Indledning
2.0 Problemformulering
3.0 Metode
4.0 Teori
5.0 Empiri
6.0 Analyse
7.0 Konklusion
8.0 Perspektivering af undervisningsforløb
9.0 Litteraturfortegnelse

Uddrag

2.0 Problemformulering
Erfaringer med informations- og kommunikationsteknologien (IKT) viser, at IKT-inddragelsen i undervisningen kan fremme deltagernes muligheder for at tilegne sig kundskaber og færdigheder inden for de fleste fagområder. IKT kan samtidig bidrage til at sætte fokus på læreprocesser, både i form af nytænkning af allerede afprøvede pædagogiske principper og i udviklingen af nye. Øget anvendelse af IKT i undervisningen muliggør således alternative formidlings- og erkendelsesformer. Men hvordan og hvorfor sker denne facilitering af læreprocesserne, når IKT inddrages i undervisningen?... Køb adgang for at læse mere

Bacheloropgave om motivation i matematikken

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.