Motivation i madkundskab

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Praktik
  • Godkendt
  • 26
  • 2709
  • PDF
  • Læreruddannelsen Haderslev
  • 2018
  • 16-01-2020

Praktikopgave, Praktikopgave niveau 2: Motivation i madkundskab

Praktikopgave om at skabe motivation for madkundskab.

Undersøgelsesspørgsmål:
Hvordan kan jeg som lærer motiverer eleverne i madkundskab, og hvilke positive og negative faktorer spiller ind for elevernes motivation?

Indhold

Indledning 3
Undersøgelsesspørgsmål 4
Metode 5
Didaktik 6
Hiim og Hippes didaktiske model 6
Praksis 6
Klasseledelse 8
Ole Løw; ramme-, proces og relationsledelse 8
Praksis 8
Relationsarbejde 9
Edward deci og richard ryans; selvbestemmelsesteori 9
Praksis 9
Konklusion 11
Perspektivering 11
Litteraturliste 12
Bilag 1. 13
Bilag 2. 15
Bilag 3. 16

Uddrag

Indledning
Jeg har været i praktik på X Distrikt skole, hvor mine timer primært har været madkundskabs timer i 5, 6, og 7 klasse. Jeg oplevede i min observationsuge, at mange af eleverne manglede motivation i forhold til at lære omkring teorien i madkundskabsundervisningen. Jeg valgte at mit undervisningsforløb, skulle tage udgangspunkt i kartoflen, og at jeg i hver time, ville koble noget teori på undervisningen, som eleverne kunne finde nogle interessepunkter i. I de forskellige klasser, har jeg mødt mange udfordringer, blandt andet dysleksi, adhd, autisme, trivsel mm. Disse elever mister hurtigere motivationen både på baggrund af de opskrifter der skal læses igennem, men også på baggrund af rammerne i lokalet herunder larmen og den praktiske del der foregår i et madkundskabslokale. Jeg har valgt at skrive denne opgave, med udgangspunkt i motivation for undervisningen i madkundskab, herunder hvordan jeg kan motiverer eleverne, til at modtage teoretisk underbyggende undervisning.

---

Efter skolereformen er trådt i kraft, ændrede faget hjemkundskab sig til madkundskab, for at sætte maden mere i centrum. Jeg oplever at maden er så enestående i centrum, at eleverne ikke er motiveret til at få den teoretiske baggrundsviden for faget. Det kræver langt mere af os som undervisere, at få madkundskabsfaget til at være både teoretisk, differentieret og motiverende. Jeg har igennem min praktik følt mig udfordret i at få eleverne motiveret til at modtage teori.

---

Metode
Jeg har valgt i min planlægning, udførelse og evaluering af undervisning, at tage udgangspunkt i Hiim og Hippes didaktiske model. Baggrunden for dette valg, er at jeg mener at jeg kommer omkring alle de didaktiske områder inden for undervisning. I mit praktikforløb, har mit fokus været på elevernes motivation, og jeg har derfor også valgt at inddrage teorien om zonen for nærmeste udvikling af Vygotsky, da den skaber en god motivationsfaktor for eleverne. Mine overvejelser omkring klasseledelse har hovedsageligt taget udgangspunkt Ole Løws tre begreber rammeledelse, procesledelse og relationsledelse, koblet sammen med Hilbert Meyers ti kendetegn for god undervisning, med fokus på specielt fire ud af de ti kendetegn. Edward Deci og Richard Ryans selvbestemmelsesteori har været mit omdrejningspunkt i forhold til relations arbejdet med eleverne, jeg har valgt denne teori, for at finde ud af hvordan jeg bedst muligt kan motiverer eleverne på baggrund af deres individuelle standpunkter, og for at møde eleverne hvor de er... Køb adgang for at læse mere

Motivation i madkundskab

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.