Motivation gennem narrativitet

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Praktik
  • Godkendt
  • 10
  • 2143
  • PDF
  • Andet
  • 2019
  • 22-03-2019

Praktikopgave: Motivation gennem narrativitet

Praktikopgave om motivation i idræt gennem narrativitet.

Problemformulering
Ud fra hvilke betragtninger kan man, gennem brugen af narrativer i idrætsundervisningen, øge elevernes motivation?

Indhold

Indledning
Problemformulering
Klasseledelse
Relationskompetence
Didaktik
Opsamling
Litteratur
Bilag
Bilag 1 - Undervisningsplan

Uddrag

Indledning
Vi har i vores praktikperiode været på X Ungdomsskole, hvor vi blandt andet underviste 29 elever fra niende klasse i idræt.
I tidligere praktikperioder har vi erfaret, at motivationen i den grad er svingende hos eleverne. Det har blandt andet resulteret i lavt aktivitetsniveau og lav lyst til at lære. Vi er efterfølgende på læreruddannelsen blevet præsenteret for brugen af narrativer som et motiverende virkemiddel i idrætsundervisningen. Det at skabe en fortælling i undervisningen fangede vores interesse, hvorfor vi valgte at tage udgangspunkt i dette i vores 6 ugers forløb. Vores undervisningsforløb tog udgangspunkt i boldspil, hvor vi igennem ”en rejse” underviste i det boldspil, som man forbinder med det land, vi rejste til. Denne tanke stemmer fint overens med et kompetencemål i Fælles Mål for idræt:

“Eleven kan vurdere idrætskulturelle normer, værdier og relationer i et samfundsmæssigt perspektiv” (Fælles Mål, kompetencemål, idræt).

---

Relationskompetence:
Som nævnt ovenover, brugte vi blandt andet relationsarbejdet med eleverne til at skabe rammerne for undervisningen. Disse relationer kunne vi til at lave vores fortælling i vores undervisning. Ifølge Louise Klinges Ph.D afhandling, “Lærerens relationskompetence”, kan for meget skæld ud og irettesættelser foran hele klassen af enkelte elever, få hele klassens motivation til at dale (Louise Klinge s.3). Modsat peger Klinge på den gode relation til eleverne, som et middel til at øge motivationen. Klinge beskriver den gode relation på følgende måde: “De empirisk begrundede og teoretisk funderede analyser viser, at lærere agerer relationskompetent gennem omsorgsetiske handlinger, afstemmere og understøttelse af elevers behov for selvbestemmelse, kompetence og samhørighed.”
(Louise Klinge, s. 3). Det viste sig i vores undervisning, hvor eleverne bl.a. fik lov til at arbejde med spilhjulet (Bilag 2), hvor der er en stor grad af selvbestemmelse. Klinges tanker kan ligeledes ses i vores afsluttende evaluering med eleverne. Hele vores undervisningsforløb var bygget op omkring boldspil. Udover badminton, så var alle boldspil... Køb adgang for at læse mere

Motivation gennem narrativitet

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.