Motivation i Billedkunst

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Billedkunst
  • Godkendt
  • 6
  • 2142
  • PDF
  • Andet
  • 2014
  • 14-05-2014

Synopsis, Undervisningsforløb: Motivation i Billedkunst

Synopsis i Billedkunst om motivation i Billedkunstundervisningen.

Opgavens problemstilling:

Hvorledes kan jeg opbygge et undervisningsforløb, der tager udgangspunkt i elevernes motivation, og samtidig bruge den gode anderledeshed?

Indhold

Indledning
Problemstilling:
Udfordringer i undervisningen
Den gode anderledeshed:
Undervisningsforløb i relation til problemstilling:
Forløbet er tiltænkt en 5 klasse.
Afrunding
Litteraturliste:

Uddrag

Jeg var under min seneste praktik i en 5. klasse, på X. Her oplevede jeg en klasse der var umotiveret og uengageret i billedkunsttimerne. Klassen havde forinden arbejdet med Skagensmalerne, og skulle i det praktiske arbejde reproducere maleriet 'Sommeraften ved Skagens strand'.

Jeg vil derfor i min opgave have det som fokus område, at motivationen i mit undervisningsforløb stadig skal danne ramme for elevernes virkelyst i det praktiske arbejde. Men samtidig forsøge at bruge anderledes kunst, der måske virker fjern fra elevernes livsverden, men netop bruge det som redskab til at motivere eleverne yderligere.

---

Udfordringer i undervisningen
Jeg vil i det følgende redegøre for den tyske sociolog Thomas Ziehes2 begreb om elevernes egenverden, samt nogle af de udfordringer skolen møder herigennem. Jeg vil herefter belyse hvorledes den gode anderledeshed og elevernes evne til at descentrere sig, skal danne ramme for mit udarbejdet undervisningsforløb.
Ifølge Thomas Ziehe, er der sket en individualisering blandt de unge i dag , hvilket også har betydning for skolen. Ændringen ligger i individets forhold til samfundet, og har... Køb adgang for at læse mere

Motivation i Billedkunst

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.