Pædagogisk opgave om motivation af elever

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Pædagogik
  • Godkendt
  • 8
  • 3119
  • PDF
  • Læreruddannelsen Esbjerg
  • 2008
  • 19-08-2008

Eksamensopgave: Pædagogisk opgave om motivation af elever

Pædagogisk opgave om motivation af elever.

Problemstillinger/problemformulering:
Hvad forstås ved begrebet motivation? Hvilke forskellige perspektiver er der på motivation?
Findes der rimelige grunde til elevers manglende motivation (hvis dette altså er tilfældet)?
Hvad kan jeg som lærer gøre for at forbedre motivationen blandt eleverne? Kunne jeg have gjort noget anderledes i min praktik, for at have motiveret eleverne yderligere til læring?

Indhold

Begrundelse for valg af emne: 1
Problemstillinger/problemformulering: 2
Metode: 2
Motivation: 2
Behavioristisk perspektiv på motivation: 2
Kognitivt perspektiv på motivation: 3
Humanistisk perspektiv på motivation: 3
Maslows behovspyramide: 3
Atkinsons præstationsmotivationsmodel: 3
Bandura ”Self Efficacy”: 4
Csikszentmihalyis teori om flow: 4
Begrundelser for manglende motivation blandt elever i skolen: 4
Hvad kan jeg som lærer gøre på baggrund af motivationsteorierne? 5
Undervisningsdifferentiering: 5
Definition: 5
Former for undervisningsdifferentiering: 6
Baggrund for undervisningsdifferentiering: 6
Større spredning blandt eleverne: 6
Individualisering: 6
Lovgivningen: 7
Mit undervisningsforløb: 7
Litteraturliste: 8

Uddrag

Jeg vil starte med at definere hvad motivation er bl.a. ved hjælp af den bredere pædagogiske psykologi. Så vil jeg forsøge at klarlægge hvilke faktorer der har indvirkning på den tilsyneladende dalende motivation til læring blandt elever. Herefter vil jeg med udgangspunkt i de gængse pædagogiske teorier omkring motivation påvise, hvordan begrebet undervisningsdifferentiering kan virke motivationsfremmende i undervisningssammenhæng.
Jeg vil tage de kritiske briller på og gå mit eget afprøvede undervisningsforløb fra mit seneste praktikforløb efter i sømmene, for at se om jeg evt. kunne have gjort mere/noget anderledes for at motivere eleverne... Køb adgang for at læse mere

Pædagogisk opgave om motivation af elever

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.