Moduludprøvningsopgave om Islam

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Kristendomskundskab/religion
  • Godkendt
  • 14
  • 4759
  • PDF
  • Læreruddannelsen Hjørring
  • 2017
  • 05-05-2017

Modulopgave, Undervisningsforløb: Moduludprøvningsopgave om Islam

Moduludprøvningsopgave om Islam behandlet komparativt i relation til kristendommen inkl. et undervisningsforløb.

Opgaveformulering
Betingelser for godkendelse af modulet: Der udarbejdes en individuel skriftlig opgave (5-10 sider) om centrale aspekter af islam og evt. jødedom behandlet komparativt i relation til kristendommen. Opgaven skal indbefatte såvel faglige som didaktiske perspektiver.

Indhold

Indledning 2
Opgaveformulering 2
Metode 2
Afgrænsning 3
Islam 3
Islams lære 3
Muhammed – den sidste profet 4
Koranen 4
De fem søjler 5
1. Søjle: Troen 5
2. Søjle: Bøn 5
3. Søjle: Fasten 5
4. Søjle: Almisser 5
5. Søjle: Pilgrimsrejse 5
Islam i Danmark 6
Shi'a- og sunni-muslimer 6
Begrundet undervisningsplan 6
Aktuel status 6
Formål 6
Mål 7
Tegn 7
Indhold: Stofvalg, emne og arbejdsform 8
Principper og organisation 9
Lærens ledelse og samarbejde med eleverne 10
Evaluering 10
Refleksion 10
Referencer 11

Uddrag

Indledning
Kristendomskundskabsundervisning er et omdiskuteret emne. Diskussionerne spender vidt: Lige fra fagets navn (Arnfred & Jessen, 2012), hvorvidt om det skal være en afgangsprøve, hvilke emner der skal arbejdes med og hvorvidt om det er forkyndende. (Kristlig dagblad, 2017) Vores religion er et følsomt anliggende, og her i Danmark en meget privatsag, hvilket kan være med til at gøre emnet svært at diskutere. Hører kristendomskundskab hjemme i en moderne og sekulariseret verden? Ja, i allerhøjeste grad. Religionsundervisning skal ikke være forkyndende, men det skal, ud over at arbejde med essentielle og filosofiske emner, som er afgørende for hvad det vil sige at være menneske jf. folkeskolens formålsparagraf stk. 1 (EMU, u.d.) og kompetenceområdet: Livsfilosofi og etik (EMU, u.d.), åbne elevernes øjne for hvad religion er, og hvorfor det er så vigtigt for os. Derudover er det med til at skabe forståelse for vores kultur. Uanset om vi er troende eller ej er vores religion en del af vores kultur. Vi lever selv i et land, hvor der til trods for mange halvtomme kirker om søndagen, er tydelige spor af kristendommen i vores samfund. Vi er et af de lande som har størst fokus på velfærdsstaten og at støtte og hjælpe udsatte, hvilket er en tankegang som stammer fra vores kristne tro og Jesus' dobbelte kærlighedsgud.

Vores religion sætter altså ofte tydelige spor i vores samfund, menneskesyn og levevis. Derfor kan arbejdet med religioner være med til at skabe forståelse, og deraf accept, for andre, hvilket er vigtigt i den globaliserede verden vi lever i. Kristendomskundskabsundervisningen bærer derfor et stort ansvar for at arbejde med de andre religioner, ikke kun for at lærer dem at kende, men som et led i dannelsesprocessen af eleven.

Metode
Islam præsenteres med inspiration fra den komparative tænkning, idet at jeg kommentere på væsentlige steder, hvor jeg finder det relevant at sammenligne Islam og kristendom. Derudover er Islam beskrevet med inspiration fra Ninian Smarts religionsmodel, således at jeg sikre mig at der er inddraget relevant teori i forhold til alle 7 dimensioner, idet at modellen senere anvendes i undervisningsforløbet. Derudover lægges der vægt på de 5 søjler, fremfor en mere grundig beskrivelse at muslimernes tradition og menneskesyn, da jeg finder det bliver lettere for eleverne at forholde sig til søjlerne, som samtidig fortæller meget om det at være muslim i praksis. Derudover prioritere jeg at tale om muslimerne i Danmark for at få en tættere på noget eleverne kan relatere til.

Herefter præsenteres et undervisningsforløb til udskolingen om Islam med udgangspunkt læreruddannelsens skabelon for en ”begrundet undervisningsplan”. Denne bruges til at sikre præsentation af situationen og faglige såvel som didaktiske begrundelser for de valg, som træffes i forbindelse med udarbejdelsen af undervisningsforløbet. Undervisningsforløbets hovedformål er at arbejde med kulturmødet, og derfor vælges der at ligge vægt på den komparative undervisningsform.

Endeligt vendes diskussionen, om hvilken betydning kulturmødet i skolen og i samfundet har, for at man kan fungere i det globaliserede samfund... Køb adgang for at læse mere

Moduludprøvningsopgave om Islam

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.