Moduludprøvningsopgave om buddhisme

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Kristendomskundskab/religion
  • Godkendt
  • 15
  • 4337
  • PDF
  • Læreruddannelsen Hjørring
  • 2017
  • 19-04-2017

Modulprøve: Moduludprøvningsopgave om buddhisme

Moduludprøvnining - Etik, filosofi og ikke-religiøse livsanskuelser.

Moduludprøvningsopgave i Religion om buddhisme. Den præsenterer buddhisme og indeholder et undervisningsforløb for udskolingen.

Opgaveformulering
Betingelser for godkendelse af modulet: Der udarbejdes en individuel, skriftlig opgave (5-10 sider) om centrale aspekter af buddhismen, herunder dens forudsætninger i hinduismen. Opgaven skal indbefatte såvel faglige som didaktiske perspektiver.

Forfatterens kommentar

Man kunne med fordel inddrage mere religiondidaktiskteori om f.eks. komparativ undervisning

Indhold

Indledning 2
Opgaveformulering 2
Metode 2
Buddhisme 3
Oprindelse og Buddhas historie 3
Buddhismens grundtanke 4
Buddhisme vs. hinduisme 4
Begrundet undervisningsplan 6
Aktuel status 6
Formål 6
Mål 6
Tegn 7
Indhold: Stofvalg emne og arbejdsform 7
Principper og organisering 10
Lærerens ledelse og samarbejde med eleverne 10
Evaluering 11
Refleksion 11
Referencer 12
Bilag 1 – VØL-model 14
Bilag 2 – Læseguide 15

Uddrag

Indledning
Buddhisme er en religion, som folkeskoleelever kender til. Vi kender den karakteristiske lille buttede mand i lotusstilling, og vi taler gerne om ”god karma” i hverdagen. Buddhismen omtales ofte i tidsskrifter som stjernes religion, eftersom der rundt om på verdensscenen gennem de sidste mange år, har optrådt en del kendte som har tilsluttet sig buddhismens leveregler, heriblandt nogle af de unge menneskers forbilleder fx Kathy Perry. Orlando Bloom og den danske Anders Matthesen.
Det at man kender lidt til et emne, kan være godt for motivationen og nysgerrigheden, når man skal i gang med at fordybe sig i et projekt, samtidig kan det også betyde, at der tidligere er sket en fejllæring (Illeris, 2015), som skal rettes. Ikke desto mindre vil jeg i mit undervisningsforløb forsøge at bruge elevernes forkundskaber, således at de opnår den bedst mulige læring.

Metode
Først præsenteres Buddhisme med hjælp fra relevant teori. De fleste oplysninger findes i ”Buddhisme og Sikhisme” af Lars Steen Larsen, eftersom han giver et simpelt overblik i den ellers meget store religion. Derudover anvendes ”Buddhisme – introduktion og tekster” af Anders Nielsen fra 2015, eftersom han giver et godt og aktuelt bud på nogle af de vigtigste aspekter, man skal kende, når man ønsker at fordybe sig i buddhisme. Endelig benyttes en del sider fra religion.dk, som anses som en troværdig kilde i forhold til emnet.
Herefter præsenteres et undervisningsforløb til udskolingen om buddhisme med udgangspunkt læreruddannelsens skabelon for en ”begrundet undervisningsplan”. Denne bruges til at sikre præsentation af situationen og faglige såvel som didaktiske begrundelser for de valg, som træffes i forbindelse med udarbejdelsen af undervisningsforløbet. Til inspiration til undervisningens indhold benyttes tekster fra ClioOnline, eftersom de har en del tekster om buddhisme, som er passende til det ønskede niveau. For at sikre det fagdidaktiske perspektiv hentes der inspiration i ”Metoder til Kristendomskundskab”, som også kommer med mange gode refleksioner i forhold til at udføre en kompetencegivende kristendomskundskabsundervisning.
Endeligt vendes diskussionen, om hvorvidt buddhisme er en religion eller ej, eftersom det er meget relevant, i forhold til den placering buddhisme har i mange lande i dag. Herunder reflekteres der også på religionens betydning, og dermed også hvorfor denne type undervisning er vigtig i folkeskolen... Køb adgang for at læse mere

Moduludprøvningsopgave om buddhisme

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.