Modulprøve om skriftsprogstilegnelse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Dansk 1. – 6. klassetrin
  • Ingen givet
  • 4
  • 1158
  • PDF
  • Læreruddannelsen Roskilde
  • 2018
  • 07-11-2019

Analyse af elevtekst: Modulprøve om skriftsprogstilegnelse

Modulprøve i dansk om skriftsprogstilegnelse.

Analyse af 2 elevtekster med fokus på taksonomi, syntaks, makro og mikroniveau.

Underviserens kommentar

Bestået/Godkendt. Ingen feedback eller tilbagemeldning.

Forfatterens kommentar

Opgaven er bestået, men kunne godt have været uddybet lidt bedre med flere eksempler fra elevteksterne.

Uddrag

I denne opgave, vil jeg udarbejde en analyse af elevtekster, som er skrevet af to 5. klasses elever. Ved at analysere elevteksterne, kan jeg vurdere hvilke udfordringer og kompetencer eleverne har indenfor deres skrevne sprog og genre.
Jeg vil vha. makro og mikro-niveau komme ind på genre, komposition, sætnings- og referent koblinger, samt syntaks.

Eleverne fik uddelt en skriveordre, som indeholdte de kriterier, der skal opfyldes i deres fortælling. Heriblandt, at fortællingen skal fremgå med overskriften: ”Mandag morgen” og omhandlende en familie bestående af storesøster og lillebror. Faren skal servere bacon for familien, og konflikten skal opstå i dét, at lillebror spiser al baconen. Derudover skal fortællingen foregå en mandag morgen og indeholde gode replikker.

Analyse af elevtekst 1

Tekstens genre er fiktion med undergrene til novelle, da det er en opdigtet fortælling, hvor der indgår få personer. Handlingsforløbet udspilles i et kort tidsrum, der i dette tilfælde, er hvad der vil... Køb adgang for at læse mere

Modulprøve om skriftsprogstilegnelse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.