Modulprøve med analyse af fantastisk fortælling

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Dansk 1. – 6. klassetrin
  • Godkendt
  • 9
  • 2120
  • PDF
  • 2020
  • 02-02-2021

Lærerfaglig analyse: Modulprøve med analyse af fantastisk fortælling

Semester 1 - skriftsprogstilegnelse, Dansk 1 - 6 årgang. Modulprøve med lærerfaglig analyse af elevteksten 'STJERNE-KIGGER 2020'.

Underviserens kommentar

En god opgave med god faglig analyse.

Indhold

1.0 Indledning 2
1.1 Metodisk tilgang 2
2.0 Lærerfaglig analyse 2
Syntaks 2-3
Ortografi &
morfologi 3-5
Interpunktion 5
3. Lærerfaglig vurdering: 5
5. Bilag 8
Bilag 4.1 sætningsskema 8
Bilag 4.2 stavefejlsskema 8

Uddrag

1.0 Indledning
I denne opgave vil der blive foretaget en lærerfaglige analyse af elevteksten ''STJERNE – KIGGER 2000'', som er skrevet af en elev i 5.klasse. Eleven har fået stillet til opgave at skrive en fantastisk fortælling. Han fortæller om en mand, som ønsker sig en stjerne – kigger 2000, og finder frem til en løsning hvordan får fat i en stjerne – kigger. Teksten har flere elementer, som springer i øjnene, såsom at eleven har skrevet sin fortælling på en computer, og tilføjet et billede i sin tekst, som illustrerer hvad teksten handler om.

1.1 Metodisk tilgang
For valg af min metode i forhold til min lærerfaglige analyse, vil jeg anvende Martin Jørgensens omvende tekstpyramide(Jørgensen & Pedersen, 2005). Derudover vil jeg i forhold til makroniveau gå ind og analysere komposition, genre og fortælleteknik. Dernæst vil jeg foretage en analyse af tekstens mikroniveau, hvor der vil blive gået i dybden med elevens fonologi, syntaks, morfologi, ortografi samt eleven tekstens semantiske indhold. Derudover vil være et kort afsnit om elevens interpunktion. Ydermere vil vurderingen tage udgangspunkt i fællesmål for dansk, så det kan give et fingerpraj hvor eleven befinder sig i forhold til den skrevne tekst.

2.0 Lærerfaglig analyse
I forhold til makroniveau, så kan man ud fra tekstlingvistikken(Borregaard, 2018) definere teksten som fænomen ud fra fire tekstkriterier(Jørgensen & Fibiger, 2014, s. 312): 1. teksten skal være... Køb adgang for at læse mere

Modulprøve med analyse af fantastisk fortælling

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.