Modulprøve med analyse af elevtekst

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Dansk 4. - 10. klassetrin
  • Godkendt
  • 7
  • 2082
  • PDF
  • 2018
  • 22-11-2018

Modulprøve med analyse af elevtekst

Modulprøve i dansk med analyse af elevtekst. Opgaven er fra stopprøven i 2. semester.

Indhold

Genre
Komposition
Kohærens
Kohæsion
Syntaks
Ordvalg
Stavningen
Eksempler på fejl ved stavningen i ”Kaj skal blive normal”
Lærerfaglig vurdering
Litteraturliste

Uddrag

Elevteksten ”Kaj skal blive normal” er skrevet af en dreng i 4. klasse. Teksten er en hverdagsfortælling, og eleverne har fået frie tøjler til selv at bestemme medvirkende personer og handling. Jeg vil analysere hvorledes teksten opfylder de krav, som er blevet sat for opgaven. Desuden vil jeg analysere komposition, syntaks, ordvalg og stavning. Til sidst vil jeg afslutte med en kort lærerfaglig vurdering. Jeg benytter blandt andet Skyum-Nielsen, Fibiger & Jørgensen, som mit teoretiske grundlag for vurderingen.

Genre
Hverdagsfortællingen læner sig op ad realisme. Det er altså litteratur, som afspejler og gengiver virkeligheden (Fibiger & Lütken, 2012, s. 516). I en hverdagsfortælling kan man skrive om egne historier, men man kan også opdigte en fortælling. Det essentielle er blot, at det er naturligt og realistisk. Genren er nemlig autentisk og tæt på virkeligheden, så ingen overnaturlige kræfter eller uvirkelige elementer (Fibiger & Lütken, 2012, s. 516). Desuden er realisme og hverdagsfortællinger ikke altid objektive, og forfatteren har dermed mulighed for at udlevere personernes fremtræden og betydning i historien (Fibiger & Lütken, 2012, s. 516).

Eleven, som har skrevet ”Kaj skal blive normal”, har fanget nogle væsentlige genretræk i sin hverdagsfortælling. Teksten indeholder ingen overnaturlige elementer og er desuden meget jordnær. Blandt andet ved at beskrive ting således ”Kaj går også til fodbold” og ”Det var kedeligt at læse men Kaj holdt det for sig selv. Begge sætninger beskriver helt normale hverdagsting, som er genkendelige og afspejler en hverdag man kender. Historien er meget autentisk. Det ses blandt andet her: ”Kaj sidder bare der hjemme når han har fri fra skole og spiller computer” og ”Kaj og mor bliver sure på hinanden ret tit”. Netop disse ting gengiver den omgivende virkelighed for en 4... Køb adgang for at læse mere

Modulprøve med analyse af elevtekst

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.