Modulprøve i matematik

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Matematik 4. - 10. klassetrin
  • Godkendt
  • 10
  • 1972
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2019
  • 26-11-2019

Modulprøve i matematik

Besvarelse af en modulprøve i matematik udskolingen.

Indhold

Opgave 1: De 4 regningsarter.
1.1 Løs opgave 4.1 - 4.4 ved hovedregning (uden brug af standardalgoritmer). Beskriv for hver delopgave din løsningsstrategi.
1.2 Design et additionsstykke der har samme egenskab som opgave 4.1. Argumenter.
1.3 Design et divisionsstykke der har samme egenskab som opgave 4.4. Argumenter
Opgave 2: Procent
2.1 Løs opgave 1.4. Begrund uden anvendelse af taleksempler.
2.2 Beskriv hvilken feedback du vil give de tre elever.
2.3 Beskriv hvilke tiltag du vil igangsætte i klassen på baggrund af deres besvarelser.
Opgave 3: Best buy.
3.1 I nedenstående opgave 1 og 5 skal du give et bud på hvilket køb der er bedst, og tydeligt forklare din strategi.
3.2 Redegør for, hvordan du vil med arbejde med ovenstående problemstilling i 6. klasse.
Opgave 4: Algebra i 8. klasse
4.1 Besvar opgave 4 og 6.
4.2 Giv et hverdagseksempel (en regnehistorie), som viser hvordan de to sætninger fra hhv. opgave 4 og 6 kan anvendes i praksis.
Opgave 5: Regne-kryds og tværs
5.1 Løs regne- krydsogtværsen under forudsætning af at alle tal er naturlige tal.
5.2 Beskriv trinene i din løsningsmetode og begrund, at der kun er en løsning.
5.3 Hvilke faglige begreber er i spil for elever under løsning af regne- kryds og tværs'er?

Uddrag

1.1 Løs opgave 4.1 - 4.4 ved hovedregning (uden brug af standardalgoritmer). Beskriv for hver delopgave din løsningsstrategi.

4.1 287+10013=10300

For at beskrive hvordan jeg har regnet det ud vil jeg tage step for step, og jeg startede med at plusser enerne som var følgende: 7+3 = 10, og dermed satte jeg 0 ind på resultatet og 1 i mente over tierne.

Dernæst plussede jeg tierne sammen og plussede menten på: 8+1+1 = 10, som før skrev jeg 0 ind på resultatet, som nu hedder 00 og skrev 1 i mente på hundrederne.

Så tog jeg hundrederne som var 2 og 0 og så den 1'ne vi havde i mente fra før og plussede: 2+0+1 = 3 og skrev det ind på resultatet, som nu hedder 300. ...

---

2.2 Beskriv hvilken feedback du vil give de tre elever.

Formen for feedback jeg vil vælge ville være SAMTALE igennem denne form kan jeg få en forståelses af om eleven magter målet, men jeg ville også kunne få dem alle tre til at forklare mig mundtligt hvad de har gjort (fx Nick's eks. på A, hvor kommer de 150 fra?)

Man ville altså igennem denne feedbacks form kunne finde ud af hvor meget eleven kan og man ... Køb adgang for at læse mere

Modulprøve i matematik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.