Modulprøve i KLM om sekularisering

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Modulprøve i KLM om sekularisering

AD/KLM modulprøve om sekularisering.

Problemformulering
Hvordan har sekulariseringen gennem tiden påvirket folkeskolens formålsparagraf?

Indhold

Uddannelse/dannelse i folkeskolen
N.F.S Grundtvig (1783-1872)
Immanuel Kant (1724-1804)
Referencer

Uddrag

Uddannelse/dannelse i folkeskolen
Før i tiden skulle skolerne uddanne/danne børnene efter den evangelisk-luthersk kirke. Igennem århundredende er der sket store forandringer på kirkens og skolens forhold. Ifølge folkeskolens formålsparagraffer gennem tiden var det først i 1975, at kristendommen ikke længere var en del af paragraffen. Sekularisering 'saeculum'. Kan oversættes; verdsliggørelse, defineres for den udvikling, der sker, når kirken og staten bliver frigjort fra hinanden. (Iversen & Sehested, u.d.) Sekulariseringen begyndte allerede i renæssancen, hvor der kom et stigende fokus på mennesket som individ. Jeg vil i opgaven fokusere på sekulariseringen gennem tiden og sammenligne det med folkeskolens formålsparagraffer. Derudover vil jeg belyse nogle af de filosoffer, der har haft en indflydelse på sekulariseringen.

I 1529 udgav Martin Luther sin katekismus som bl.a. indeholdte de 10 bud, fadervor og trosbekendelsen. Luther anbefalede, at man i hjemmene skulle undervise børnene i disse ting, så alle i de enkelte hjem kunne blive klogere på den kristne tro. I sognene skulle degnene undervise... Køb adgang for at læse mere

Modulprøve i KLM om sekularisering

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.