Modulprøve i dansk med analyse af elevtekst

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Dansk 1. – 6. klassetrin
  • Godkendt
  • 6
  • 2333
  • PDF
  • 2019
  • 30-09-2019

Modulprøve i dansk med analyse af elevtekst

Dansk modulprøve (4-6) med en analyse af elevteksterne Mandag morgen 1 og Mandag morgen 2.

Indhold

Lærerfaglig analyse af elevteksterne: Mandag morgen 1 og Mandag morgen 2 2
Producentdimensionen 2
Brugerdimensionen 2
Normdimensionen 3
Genre 3
Kohærens 3
Sprog 3
Syntaks 4
Kohæsion 5
Litteraturliste 6

Uddrag

Lærefaglig analyse af elevteksterne: Mandag morgen​ ​1 og Mandag morgen 2
I denne opgave vil jeg lave en lærefaglig analyse af elevteksterne mandag morgen, tekst 1 og tekst 2 herefter T1 og T2. Teksterne er skrevet af elever i 5. klasse. Eleverne har fået stillet til opgave at skrive en en fortælling, der foregår en mandag morgen i en familie på fire. Konflikten i elevernes fortælling er, at “lillebror” har spist alt baconen. Eleverne har ligeledes opgaven, at de skal vælge
“nogle gode replikker”. For at vurdere, om eleverne håndterer tekstsituationen, vil jeg, i analysen primært benytte Madsen og Nielsens model for​ lærerfaglig elevtekstanalyse ​(2018). Jeg vil ligeledes benytte mig af ​Minimodellen​ af Peder Skyum-Nielsen (Nielsen, 2008), dette vil jeg gøre for at analysere elevernes sprog. Herefter vil jeg for at vurdere elevens ortografiske evner gøre brug af Mette Zieglers model for ​begyndende bogstavbevidsthed sproglig opmærksomhed ​(Borregaard, 2018). Til at begynde med vil jeg vurdere, om eleverne har formået at skrive en tekst ud fra den givne opgave.

Producentdimensionen
I dette afsnit vil vi lave en analyse af producentdimensionen ved, blandt andet at analysere, om eleverne mestrer at producere en tekst ud fra de rammer, der er givet. Den bærende idé med elevteksten er at skrive en fortælling om en families mandag morgen. I kompetencemålet for ... Køb adgang for at læse mere

Modulprøve i dansk med analyse af elevtekst

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.