Modulprøve dansk indskoling

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Dansk 1. – 6. klassetrin
  • Godkendt
  • 12
  • 3077
  • PDF
  • 2019
  • 06-12-2019

Analyse af elevtekst: Modulprøve dansk indskoling

Modulprøve i dansk indskoling om analyse af elevtekst skrevet af en dreng i 2. klasse.

Underviserens kommentar

Det var en god opgave, der var bestået med glans

Indhold

Indledning 1
Analyse 2
Tekstniveau 2
Sætningsniveau 3
Ordniveau 4
Udviklingspunkter for eleven 6
Konklusion 7
Bibliografi 8
Bilag 8

Uddrag

Indledning
I denne opgave vil vi analysere en elevtekst ud fra tekst-, sætnings-, og ordniveau.
Derudover vil denne opgave inddrage de “Fælles mål” fra 2019, da det er relevant i forhold til at vurdere, hvad eleven kan og bør arbejde med i fremtiden.
Teksten er skrevet af en dreng i 2. klasse, der har fået til opgave at skrive en tekst, hvor emnet er frit og opgaven er, at der skal skrives løs.
Vi vil i arbejdet med analysen af elevteksten begynde på makroplanet for senere at arbejde på tekstens mikroplan. Det vil sige, at vi bruger top-down-perspektivet.

Vi vil arbejde med teksten som helhed, med genren, tekstens opbygning og sammenhæng, samt hvilken fortælleteknik eleven benytter sig af i teksten. Vi vil sætte teksten ind i et helsætningsskema og til sidst se på elevens evner på det ortografiske og leksikale niveau.
På baggrund af vores analyse, vil vi vurdere hvor eleven rent fagligt befinder sig på nuværende tidspunkt. Til sidst vil vi ud fra disse analyser vurdere, hvilke forbedringspunkter eleven kan arbejde på inden for de forskellige felter og dermed hvad der fremadrettet have fokus på, når han skal skrive tekster.

Analyse
Tekstniveau
Eleven har valgt at skrive en tekst, der handler om tre drenge, der gennemgår et hændelsesforløb, samt en afslutning. Der er en rød tråd i historien, hvilket viser en fin global kohærens, og eleven formår at få læseren igennem historien uden at efterlade store huller, hvor læseren ikke kan følge med i handlingen (Tæt på sprog, Hele teksten, Fibiger og Jørgensen)... Køb adgang for at læse mere

Modulprøve dansk indskoling

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.