Modulopgave om socialfobi

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Specialpædagogik (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 9
  • 2563
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2019
  • 17-05-2019

Modulopgave om socialfobi

Modulopgave i Specialpædagogik om socialfobi.

Problemformulering
Hvordan kan læreren i gennem dialogiske og psykologiske handlemetoder skabe et klassemiljø der fordrer aktiv deltagelse, minimal angst og tilpas faglig udfordring?

Underviserens kommentar

En udemærket modulopgave, der gav indblik i hvad det betyder for klassens læringsmiljø at et til flere bør lider af social angst/fobi.

Forfatterens kommentar

Vi fik at vide at vi skulle være mere præcise i vores besvarelse af problemformuleringen.

Uddrag

Indledning
Vi som lærerstuderende har gennem vores praktik erfaret os at et klasseværelse i større eller mindre grad er præget af manglende initiativ. Dette afhænger af det generelle klassemiljø samt de individuelle elever. Vi har set elever med angst der er hårdt ramt af det og ikke kan deltage. Derfor vil vi i opgaven kort redegøre for social angst og behandlingsmuligheder heraf. Dernæst vil vi analysere en case med henblik på klasseledelse. Til sidst vil vi diskutere konkurrencestatens indflydelse på børns risiko for at få social- og performance angst. Disse emner står i forbindelse med hinanden. Vi er kommet frem til at særligt konkurrencestatens indflydelse på social- og performance angst ude i klasseværelserne ikke er til at komme udenom og at man nærmest skal være blind for ikke at se forbindelsen mellem disse to.

---

Socialfobi
Social fobi, eller social angst, betegner en tilstand, hvor den sociale dimension spiller en væsentlig rolle. Psykologen og psykoterapeuten Anna Kåver (2003) definerer tilstanden som en overdreven trang til at undgå andre mennesker eller sociale situationer. Hvis det ikke er muligt, så oplever den vedkommende ubehagelig angst. Angsten påvirker ham eller hende og hans eller hendes egen livskvalitet i høj grad. Årsagen til socialfobi er frygten for at blive udsat for andres kritik. Dette er tæt forbundet med de store krav, personerne stiller til sin adfærd og til sine præstationer. Der skelnes mellem generaliseret socialfobi og specifik socialfobi (ibid.). Generaliseret socialfobi kendetegnes ved følelsen af konstant opmærksomhed på sig selv. Følelsen ledsages ofte med et helt urealistisk billede af sin egen person. Folk, der er ramte af generaliseret socialfobi, fornemmer ofte, at de står i centrum af al opmærksomhed, og alle omkring dem griner af fx deres ansigtsudtryk eller adfærd. Derimod opstår specifik socialfobi i situationer, hvor der skal præsteres, mens andre... Køb adgang for at læse mere

Modulopgave om socialfobi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.