Literacy | Modulprøve

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Dansk 1. – 6. klassetrin
  • Godkendt
  • 11
  • 2383
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2018
  • 12-04-2018

Modulopgave: Literacy | Modulprøve

Modulopgave i dansk med en sprogligt sammenhængende og struktureret analyse af udvalgte dele af elevteksten "historisk roulette" på tekst-, sætnings- og ordniveau samt en lærerfaglig vurdering af elevens beherskelse af og udfordringer i forhold til det danske skriftsprog med inddragelse af relevante mål fra Fælles Mål i dansk i vurderingen.

Forfatterens kommentar

Arbejde med struktur og flere underoverskrifter

Indhold

Indledning: 2
Makroniveau: 2
Tekstens indhold og struktur 2
Mikroniveau: 4
Sætninger, ordvalg, retstavning/tegnsætning 4
Lærerfaglig vurdering 6
Bilag: 8
Sætningsskema 8
Bibliografi 11

Uddrag

Indledning:
Jeg vil i denne opgave på makro og mikroniveau analysere elevteksten i bilag a, som er en historisk fortælling skrevet af en elev i 6. klasse. I det følgende vil jeg analysere teksten på tekst-­‐, sætnings-­‐ og ordniveau. Jeg vil vurdere elevens beherskelse og udfordringer i forhold til det danske skriftsprog. På baggrund af analysen vil jeg slutte af med at formulere mine overvejelser over form og indhold til en eventuel respons som kunne gives til eleven. Her vil jeg desuden inddrage relevante mål fra Fælles Mål i dansk.

Makroniveau:
Tekstens indhold og struktur
Eleven har skrevet en fiktiv historisk fortælling som er foregået på et tidspunkt i fortiden. Elevteksten er skrevet på baggrund af en lærerstillet opgave kaldet ”Historisk roulette” og med opgaven fik eleven tildelt fire vigtige elementer som skulle inkluderes i teksten. Det lykkedes meget hurtigt for eleven at få disse fire elementer krydset af i sin historiske fortælling. Eleven er dygtig til at skabe det historiske fiktive miljø som vi bliver draget med i, ved at gøre brug af ord som eksempelvis krybskytte og armbryst der kan knyttes til begivenheder tilbage i tiden. I det at ordende også er stavet rigtigt, så tyder det på at eleven har lavet research før sin skrivning. Eleven har gennem historiske kilder fundet ud af hvordan folk levede engang og hvordan de klædte sig... Køb adgang for at læse mere

Literacy | Modulprøve

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.