Modulopgave om Grundstoffer i fysik/kemi

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Fysik/kemi
  • Godkendt
  • 20
  • 3545
  • PDF
  • Læreruddannelsen Odense
  • 2013
  • 22-10-2013

Undervisningsforløb: Modulopgave om Grundstoffer i fysik/kemi

Dette er en modulopgave i fysik/kemi faget med tilhørende undervisningsforløb. Det er tiltænkt som den allerførste fysik/kemi time for en 7. klasse.

Emne på elevniveau er Verdens byggesten.

Opgaven forklarer, at alt i verden er opbygget af partikler. Udgangspunktet for elevernes indførelse i emnet er vands tilstandsformer.

Underviserens kommentar

Flot opgave, som er meget dybdegående.

Indhold

1. Fagfagligt
2. Undervisningsplan
3. Didaktik
3.1 Læringsteori
3.2 Evalueringsformer (Didaktisk fokuspunkt)
3.2.1 Summativ
3.2.2 Formativ
3.2.3 Diagnostik
3.3 Begrebskort
3.4 Modeller
3.5 Faglig læsning
4. Sikkerhedsovervejelser
5. Progression
6.Litteraturliste
7. Bilag

Uddrag

Undervisningsplan
Vi har valgt at kalde vores emne på elevniveau: Verdens byggesten.
Det gør vi udfra den tanke at, vi vil forklare - at alt i verden er opbygget af partikler. Udgangspunktet for elevernes indførelse i emnet er vands tilstandsformer.

---

3.1 Læringsteori
Tilgangen til undervisningen er præget af muligheden i den sociale læring. Elevernes egne formuleringer og gruppearbejde er omdrejningspunktet i den enkelte elevs adaption af det faglige stof. Tilegnelsen af de grundlæggende begreber i faget understøttes af de mange formuleringssituationer som eleverne indgår i. Kvaliteten af samtalerne sikres gennem underviserens planlægning. De enkelte opgaver tilrettelægges med det formål at, elevsamtalerne har det faglige indhold og begreber som omdrejningspunkt . Eleverne støtter 1 hinanden via roller og individuelle opgaver som herved skaber den enkeltes succes. Ligevægtsprincippet2 påvirkes af den anden elevs forståelse og udsagn, som herved skaber motivation og lyst til videre undersøgelse og læring. Især ubalancen mellem hver elevs observationer og forståelser afspejler de naturvidenskabelige arbejdsmetoder som i mange henseender bygger på debat via et fælles sprog . fagsproget...

---

3.2.2 Formativ
Til vores undervisningsforløb har vi knyttet flere formative evaluerings formere. Det gøres ud fra elevernes umiddelbare tilbagemeldinger samt lærerens overvejelser over, hvordan undervisning tilrettelægges bedst muligt, så eleverne får størst mulig udbytte.
Der skal vurderes på flere aspekter, bl.a. hvor eleven er fagligt, personligt og socialt.15
Til det vil vi benytte os af strukturerede observationer, til at skaffe sikker viden. For derefter, at kunne handle på evidensbaseret viden, samt højne kvaliteten af evalueringen... Køb adgang for at læse mere

Modulopgave om Grundstoffer i fysik/kemi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.