Modulgodkendelsesopgave om minoriteter & majoriteter

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Modulopgave: Modulgodkendelsesopgave om minoriteter & majoriteter

Modulgodkendelsesopgave i KLM om minoriteter og majoriteter i folkeskolen.

Problemformulering
Hvordan påvirker majoritet og minoritetskulturer folkeskolen? Og hvilken rolle spiller fordomme og forforståelse for forholdet til eleverne og skolens dagligdag

Underviserens kommentar

Der skulle have været en tydeligere rød tråd

Indhold

Indledning 3
Problemformulering 3
Case 3
Begrebsafklaring 4
Analyse 5
Majoritetsreligionens folkeskole 5
Kulturmødet i folkeskolen .6
Opsamling af analyse .7
Hanlignsforslag 7
Referenceliste .8

Uddrag

Indledning:
Lærere møder ofte situationer, hvor de bliver udfordret politisk, etisk eller kulturelt. Det er især deres dømmekraft, som bliver afprøvet. Man kan som lærer komme ud for, at visse grupper af elever praktiserer en række kulturelle normer, der ikke er i overensstemmelse med dem, som majoriteten normalt lever efter i Danmark. Det kan være en udfordring for undervisningen og klassens overordnede læring. Samtidig kan man også opleve, hvordan egne fordomme og forforståelse af, hvordan visse grupper tænker eller agerer, kan overskygge elevernes egentlige person. (Information, 2016)
I den danske folkeskole er majoritetsreligionen den dominerede religion, med evangelisk-luthersk kristendom, som er indbygget flere steder i folkeskolen fra fælles mål til feriekalenderen (Brandt & Böwadt, 2015) Derudover står der i folkeskolens formål paragraf 1 stk. 3 ”Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.” (Bekendtgørelse af lov om folkeskolen, § 1 stk. 3) Demokrati er udover en styreform også et fællesskab. Et fællesskab som fremmer fri udveksling mellem mennesker og forskelligheder. (Jensen, 2008)
Jeg vil derfor med udgangspunkt i bl.a. skolens formålsparagraf undersøge forholdet mellem majoritet og minoritetskulturer i folkeskolen og, hvordan fordomme og forforståelse spiller en rolle i vores forhold til eleverne og deres undervisning.

Case:
7. c skal på lejrskole i 2 dage, hvor de selv skal stå for madlavningen. I forbindelse med planlægningen af turen er der diskussioner blandt lærere om, hvilken mad der skal tilberedes og serveres for eleverne. Klassen har flere muslimske elever og to elever i klassen, som slet ikke spiser nogen former for kød. For den ene er det et religiøst spørgsmål, da hun er buddhist, den anden er veganer, hvilket han begrunder etisk og... Køb adgang for at læse mere

Modulgodkendelsesopgave om minoriteter & majoriteter

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.