Modulevalueringsopgave om lokalhistorie

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Historie
  • Godkendt
  • 9
  • 4060
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2022
  • 20-01-2022

Modulopgave, Undervisningsforløb: Modulevalueringsopgave om lokalhistorie

Modulevalueringsopgave i historiemodulet "Historiebrug, historiebevidsthed – og dansk historie".

Et forløb om lokalhistorie.

Opgaveformulering
· Lav et begrundet lokalhistorisk undervisningsforløb i dit eller dine elevers skoles nærområde (er du bosat i udlandet, må du gerne tage udgangspunkt i et selvvalgt sted i Danmark).

· Forløbet skal indeholde læringsmål, klassetrin, konkrete aktiviteter, evalueringsforslag og begrundelser for forløbet.

· Begrundelserne skal ske med baggrund i den litteratur, som er tilknyttet opgaven og gerne også den øvrige litteratur, som I har læst på modulet. Hertil kommer, at I gerne må kontakte jeres lokale arkiver for hjælp og inspiration (dog ikke et krav).

· Fælles Mål i historie skal inddrages som del af begrundelsen. Vær tydelig omkring hvilket/hvilke centrale kompetencemål I gerne vil arbejde med, og hvordan I helt konkret oversætter de overordnede beskrivelser fra Fælles mål til konkrete udtryk i jeres forløbsbeskrivelse.

Underviserens kommentar

Generelt har du skrevet en flot og grundig opgave, hvor du kommer godt rundt i kursuslitteraturen, samtidig med, at du formår at udtænke meningsfulde didaktiske aktiviteter og forløb for dine elever.

Forfatterens kommentar

Enkelte steder kunne du med fordel blive mere konkret.

Indhold

Indledning
Beskrivelse af forløbet
Fælles mål
Afgrænsning
1. Introduktion til forløbet i klassen
2. Byvandring rundt i Nibe
3. Museumsbesøg på Nibe museum
4. Undersøgelse af kilder
5. Evt. yderligere undersøgelser i byen eller på museet.
6. Præsentation overfor klassen
Evaluering af forløbet
Anvendt litteratur
Bilag 1 - kilder til forløbet

Uddrag

Indledning
Da jeg har boet i Nibe i de seneste 10 år og desuden har børn, der går på Nibe Skole, finder jeg det naturligt at tage udgangspunkt i Nibes lokalhistorie med et forløb for en fiktiv klasse på Nibe Skole. Den lille købstad Nibe, har ikke oplevet de store historiske begivenheder gennem tiden, men kigger man godt efter, så rummer den alligevel nogle interessante bygninger og steder og store forandringer gennem tiderne, som det kunne være interessant at få eleverne til at stille nogle uddybende spørgsmål til og finde svarene hertil. Specielt omkring 1870'erne sker der ting og sager i Nibe, som er velbeskrevet i diverse skriftlige kilder. Derfor vil forløbet tage sit udgangspunkt i denne periode, men med udgangspunkt i forskellige fixpunkter i byen.

Beskrivelse af forløbet
Mit ønske er at udarbejde et forløb, hvor eleverne oplever en meningsfuld undervisning, hvor de er aktive deltagere og ikke blot passive tilskuere. Et forløb hvor de kommer ud af klasselokalet og ud i samfundet, hvor de i gennem bevægelse, kan mærke og føle historien helt tæt på de levn, som de kender fra byen. Hvor deres undrende spørgsmål kan vækkes og lysten til at vide mere og finde svar kan opstå. Jeg har med inspiration fra litteraturen forsøgt at strikke et forløb sammen, som kan indeholde disse elementer. Jeg anvender en brugerstyret historiedidaktik, idet eleverne aktivt i nddrages i undervisningen, så den bliver meningsfuld og relevant for dem. Men indhold og metoder er dog baseret på en fagstyret didaktik... Køb adgang for at læse mere

Modulevalueringsopgave om lokalhistorie

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.