Modstandsbevægelsen | Eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Historie
  • Godkendt
  • 19
  • 5336
  • PDF
  • Læreruddannelsen Roskilde
  • 2020
  • 25-02-2021

Undervisningsplan, Undervisningsforløb: Modstandsbevægelsen | Eksamensopgave

Eksamensopgave om modstandsgrupper i Roskilde under besættelsen (1940-45).

Problemstilling
Hvordan kan jeg med udgangspunkt i en historiefaglig undersøgelse af lokale modstandsgrupper i Roskilde under Besættelsen (1940-45) tilrettelægge en vedkommende og relevant historieundervisning i en 8.klasse, og herunder inddrage læremiddelmæssige refleksioner og vurderinger.

Indhold

1.0 Indledning 3
2.0 Problemstilling 3
3.0 Læsevejledning 3
4.0 Rammesætning og fagfaglig redegørelse 4
4. 1 Samarbejdspolitikken 4
4. 3 Modstand i Roskilde 5
5.0 Fagfaglige analyse 6
5.1 Våbenmodtagelse 6
5.2 Sabotage 7
5.3 Modstand mod dansk statsstyre 8
5.4 Faglig sammensætning 9
6.0 Legitimation 9
7.0 Didaktiske refleksioner 10
7.1 Formålsparagraf 11
8.0 Undervisningsforløb 12
9.0 Læremidler 13
10.0 Sammenfatning 14
11.0 Litteraturliste 14
11.1 Bøger 15
11.2 Internet 15
12.0 Bilag 17
12.1 Undervisningsplan 17

Uddrag

1.0 Indledning
Jeg har siden min folkeskoletid været interesseret og passioneret omkring Danmarks besættelse og modstandsgrupper, og jeg har altid lyttet med store ører og stillet kritiske spørgsmål, når min mormor fortalte om, hvordan det var at være teenager under besættelsen og have en bror, som deltog i modstandsarbejdet. Denne passion og interesse ønsker jeg at give videre til mine kommende elever, og derfor har jeg udarbejdet et forløb omkring modstandsgrupper til en 8.klasse. Når man arbejder med Danmarks besættelse og modstandsgrupper, er der utallige måder, som man kan vinkle forløbet på. Denne vinkel havde jeg svært ved at finde, indtil jeg besøgte Roskilde Museums nyeste udstilling “Grethe”, hvor jeg blev inspireret. Udstillingen fortæller historien om de lokale modstandsgrupper, og hvordan det var at være modstandsmand. I mit undervisningsforløb vil jeg gerne fange elevernes interesse og deres forståelse af modstandsgrupperne i Danmark, hvorefter de skal arbejde videre med de lokale modstandsgrupper i og omkring Roskilde og på den måde se, hvordan modstandsgrupperne arbejdede og fungerede. Til sidst vil jeg komme med et bud på, hvordan man kan arbejde problemorienteret og undersøgende med modstandsgrupper indenfor de tre kompetenceområder i historie.

3.0 Læsevejledning
Afsnittet indeholder en læsevejledning, hvor jeg vil gennemgå opgavens indhold og struktur.
Opgaven er opbygget således, at der vil være en fagfaglig redegørelse, der rammesætter tidsperioden, et nuanceret modstandsbegreb og en redegørelse for modstandsgrupper i Roskilde og omegn. Derefter en fagfaglig analyse, hvor jeg vil analysere to kilder omhandlende Roskildes modstandsgrupper, med afsæt i Niels Wium Olesens bog Modstand og hans forståelse af modstand deri. Jeg vil løbende sætte den lokale historie om modstandsgrupper overfor den regionale historie. Endvidere vil jeg legitimere mit valg af emne med udgangspunkt i Christine Counsells 5'r. Efterfølgende vil jeg påpege de didaktiske overvejelser, som jeg har haft i udarbejdelsens af min undervisningsplan. Afslutningsvis vil der være en kort sammenfatning af de vigtigste punkter fra opgaven... Køb adgang for at læse mere

Modstandsbevægelsen | Eksamensopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til Modstandsbevægelsen | Eksamensopgave.