Mobning i klasserummet | PL1

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Elevens læring og udvikling (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 14
  • 52
  • PDF
  • Læreruddannelsen Campus Carlsberg
  • 2018
  • 14-01-2020

Modulopgave: Mobning i klasserummet | PL1

Modulopgave i PL1 - elevens læring og udvikling om mobning.

Problemstilling:
Hvordan kan jeg mindske mobning og styrke skoleklassens sociale kultur og samhørighed?

Underviserens kommentar

Rigtigt god opgave. Sætter lys på nogle relevante problemstillinger.

Indhold

Indledning: 3
Problemstilling: 3
Metodiske overvejelser 4
Case - Michael 5
Teori 6
Analyse af case og teori + diskussion 11
Handleforslag i forhold til mobberen 13
Litteraturliste: 14

Uddrag

Indledning:
I denne opgave har jeg valgt at lægge mit fokus på at mindske mobning og fremme sund klassekultur. Jeg vil se på klassens gruppedynamik som helhed, samt mindre grupperinger indenfor fællesskabet. Her i hvordan nogle bliver inkluderet og hvordan nogle bliver udelukket – og i givet fald – mobbet. Jeg vil prøve at undersøge, hvilke sociale dynamikker der er tilstede, når disse psykologiske gruppemekanismer indtræder. Gennem opgaven vil jeg se på hvilket mikrosamfund der eksisterer i skoleklassen og komme ind på paradigmeskiftet indenfor mobbeforskning. Jeg vil komme ind på grupper, herunder hvad en gruppe består af, og til sidst komme med handleforslag for både læreren i min case, samt nogle overordnede handlemuligheder for mobbeudøverne.

Metodiske overvejelser
Opgaven tager afsæt i en case som empiri, samt en del teorier der er koblet til mobning og socialkultur i klasserummet. Jeg har valgt at tage denne metode i brug, da jeg gerne vil undersøge, hvorvidt man kan ved hjælp af teori ændre sin egen lærerrolle, samt støtte elevernes omgang og formindske mobning. Mobning tager mange former og man ved fra ens egen folkeskole tid hvor denne kan tage form. Man mindes måske dem der blev slået, drillet groft eller bare ekskluderet. Jeg tænkte det kunne være spændende at gå mere teoretisk til værks, og undersøge hvad der ligger bag fænomenet mobning. Når vi tænker på mobning, er det udelukkende negativt, og de fleste skoler, kan ikke se sig fri for at have døjet med det. Som tidligere nævnt, tager mobningen mange former, og kan... Køb adgang for at læse mere

Mobning i klasserummet | PL1

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.