Mobbeproblematikker og antimobbestrategier

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Elevens læring og udvikling (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 9
  • 2141
  • PDF
  • Læreruddannelsen Frederiksberg
  • 2018
  • 14-03-2019

Studieprodukt: Mobbeproblematikker og antimobbestrategier

Studieprodukt i pædagogik og lærerfaglighed om mobbeproblematikker og antimobbestrategier.

Studieproduktet beskæftiger sig med emnet mobning og indeholder en analyse af det gamle og det nye paradigmes syn på mobning.

Problemformulering
Hvilke perspektiver kan læreren anlægge på mobbeproblematikker i en klasse? og hvordan forholder skoler sig til mobning?

Opgaven hører ikke til et eksamenssæt eller en bog.

Underviserens kommentar

Flot og gennemarbejdet opgave. God kobling af teori.

Indhold

1.0 Indledning s. 2
2.0 Metodeafsnit s. 2
3.0 Analyse og diskussion s. 3
4.0 Perspektivering s. 6
5.0 Litteraturliste s. 7

Uddrag

1.0 Indledning
”Frida er 12 år gammel og går i 6.C. Hendes gode veninde Olivia er lige skiftet skole efter længere tids udelukkelse fra pigegruppen. Frida var gode veninder med Olivia, men hun turde ikke hjælpe veninden, da hun blev udstødt af de andre piger i klassen, af frygt for selv at havne i samme situation. Frida forklarer: ”Jeg var bange for, at de også ville begynde at mobbe mig”

Mobning er et stort problem i den danske folkeskole. Mobning defineres som en eller flere personers længerevarende systematiske drillerier og overgreb af fysisk eller psykisk karakter på en person. (Wikipedia, 2018) Ifølge en Trivselsmåling fra 2017 oplever cirka hvert femte barn at blive mobbet i skolen. (UVM, 2017) Dette har stor betydning for barnets trivsel og sociale udvikling.
Men hvorfor opstår der mobning i nogen skoleklasser? Er det barnet selv, der påkalder sig mobbeopmærksomheden, eller skal vi vende blikket helt andre steder hen for at forstå det?

Problemstillingen retter sig mod følgende kompetencemål:
Den studerende kan anvende kommunikative rammesætninger og metoder, så konflikter, sociale problemer og mobning bliver udgangspunkt for positive reformuleringer, samt den studerende har viden om attribuering, herunder viden om sociale problemer, konflikthåndtering og mobning.

2.0 Metodeafsnit
Opgaven vil besvares med udgangspunkt i de tænketeknologier og menneskesyn, som ligger bag henholdsvis det gamle og det nye mobbeparadigme. I denne forbindelse inddrages Dan Olweus og hans individbaserede tilgang til mobning som et møde mellem aggressivitet og svaghed. Derudover bruges Dorte Marie Søndergaard og hendes forståelse af mobning som et vi-problem, der skabes i sociale kontekster på grund af socialeksklusionsangst.
Ydermere indsamles antimobbestrategier fra Skolen på Nyelandsvej og Skolen på La Cours Vej med henblik på at analysere, hvilket syn de har på mobning... Køb adgang for at læse mere

Mobbeproblematikker og antimobbestrategier

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.