Misbrug blandt børn og unge

0 0 0 0 0 0 (0 bedømmelser)
Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Uddannelse

Lærerstuderende 1. år

Fag

Pædagogik

Karakter

Ingen givet

Antal sider

11

Antal ord

3861

Filformat

PDF

Uddannelsessted

Aalborg Seminarium

Produktionsår

2004

Udgivelsesdato

12-03-2013

Misbrug blandt børn og unge

Omhandler især hashmisbrug blandt unge og årsagerne hertil.

Indhold
Case side 2
Problemformulering side 2
Data side 2
Ungdomsrådgivningen side 2
Natteravnene side 2
Foldbjergcenteret side 3
SSP side 3
Pjece fra Sundhedsstyrelsen side 3
Unges brug af illegale rusmidler side 3
Sundhedsstyrelsens udviklingsprojekt
om rusmiddel forebyggelse side 3
Analyse side 5
Hvorfor tager unge stoffer? side 5
Hvad gør det danske samfund
for at forebygge misbrug blandt
børn og unge? side 7
Personlig vurdering side 10
Eksempel for handlingsplan side 10
Konklusion side 11
Litteratur liste side 12
Side

Uddrag
Case
Tanja og Mia er to piger, der går i 9 klasse på en skole i Østjylland. Pigerne ”hænger ud” med nogle fyre på 18-20 år med egne biler, der kører stærkt og holder vilde fester.
Dette er klasselæreren umiddelbart uvidende om. Klasselæreren har et godt forhold til eleverne, da hun har haft dem igennem 9 års skolegang og kender derfor også deres forældre godt.
Klasselæreren har i en periode lagt mærke til, at de to piger har været uoplagte, trætte og ukoncentrede. Klasselæren har overhørt en samtale blandt de andre elever; om at Tanja og Mia har taget stoffer sammen med de fyre de ”hænger ud” med.

Problemformulering
I forbindelse med den pædagogiske projektopgave, der omhandler emnet ”misbrug blandt børn og unge”, ønsker vi, at undersøge de hovedsagelige grunde til, hvorfor unge tager stoffer. Og især, at sætte fokus på, hvad det danske samfund forsøger at gøre for at forhindre dette misbrug. Ydermere interesserer det os at finde ud af, om disse tiltag har virkning i den ønskede retning.

Data
Vi har indhentet informationer fra mange forskellige steder, der har relevans for opgaven, og disse vil vi gennemgå.

Ungdomsrådgivningen
Ungdomsrådgivningen er en afdeling under de enkelte amter. De tilbyder rådgivning og vejledning samt behandling af unge indtil 25 år med misbrugsproblemer. Endelig tilbydes rådgivning til forældre, pårørende, kommuner, skoler m.v. Ungdomsrådgivningen arbejder desuden med forebyggelse af misbrug. De tilknyttede forebyggelseskonsulenterne har kontakt til kommunernes lokale forebyggelsesmedarbejdere og ungdomsuddannelser. Derudover fungerer forebyggelsesdelen som en vidensbank på stofområdet. Elever, skoler og andre interesserede kan rekvirere materialer om emnet, samt få en konsulent ud og holde foredrag. Unge, forældre og pårørende kan henvende sig om råd og vejledning i ungdomsrådgivningen.

Natteravnene
Natteravnene er en stor gruppe af forældre der tager ud i nattelivet og holder øje med de unge. De forsøger at skabe en dialog med de unge og hjælper dem der har ”fået for meget”. Samtidig lægger de på ingen måde skjul på, at de er der – de sørger derimod for at gøre sig synlige i nattebilledet.

Foldbjergcentret
Elever, forældre og lærere, kan kontakte Foldbjergcentrets Forebyggelsesafdeling, for at få viden om, hvad der rører sig på rusmiddelområdet, samt råd og vejledning om, hvordan man kan tilrettelægge et undervisningsforløb. Det kan dreje sig om valg af materialer, som kan inspirere undervisningen eller projektarbejdet, lån af videoer, besøg af gæstelærere eller hjælp til afvikling af en aften for børn/unge og forældre, hvor emnet er brug og misbrug af rusmidler.

SSP
Et af de væsentlige elementer I SSP-samrådet er formidling af ideer, forslag og erfaringer. SSP har et tæt samarbejde til Det Kriminalpræventive Råd og Sundhedsstyrelsens Narkotikaudvalg, og producerer oplysnings-/undervisningsmateriale omkring bla narkotika. SSP-samrådet skal være med til at sikre, at det tværfaglige forebyggende arbejde til fordel for børn og unge, som repræsenteres I SSP-samarbejdet, hele tiden er under udvikling. Desuden findes der SSP-konsulenter, der holder foredrag på skolerne for at oplyse børn og unge om stoffer og deres konsekvenser. Konsulenterne har en bred indsigt I emnet og nogle er tidligere stofmisbrugere, hvilket giver foredraget et realistisk/ troværdigt præg.

Pjece fra Sundhedsstyrelsen - om unges livsstil og dagligdag.
Pjecen giver nogle ideer til, hvorfor unge tager stoffer og tager udgangspunkt i undersøgelser blandt unge. Den undersøger, hvilke elementer der er medvirkende til, at de unge tager stoffer. Desuden indeholder den fakta om unges forbrug af stoffer.

Unges brug af illegale rusmidler - Undersøgelse lavet af Sundhedsstyrelsen 99.
Denne undersøgelse skal bruges til at kvalificere forebyggelses- og informationsindsatsen. Den går tæt på unges forhold til illegale (...)... [læs mere nu]