Misbrug blandt børn og unge

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Pædagogik
  • Godkendt
  • 11
  • 3861
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2004
  • 12-03-2013

Misbrug blandt børn og unge

Omhandler især hashmisbrug blandt unge og årsagerne hertil.

Indhold

Case side 2
Problemformulering side 2
Data side 2
Ungdomsrådgivningen side 2
Natteravnene side 2
Foldbjergcenteret side 3
SSP side 3
Pjece fra Sundhedsstyrelsen side 3
Unges brug af illegale rusmidler side 3
Sundhedsstyrelsens udviklingsprojekt
om rusmiddel forebyggelse side 3
Analyse side 5
Hvorfor tager unge stoffer? side 5
Hvad gør det danske samfund
for at forebygge misbrug blandt
børn og unge? side 7
Personlig vurdering side 10
Eksempel for handlingsplan side 10
Konklusion side 11
Litteratur liste side 12
Side

Uddrag

Case
Tanja og Mia er to piger, der går i 9 klasse på en skole i Østjylland. Pigerne ”hænger ud” med nogle fyre på 18-20 år med egne biler, der kører stærkt og holder vilde fester.
Dette er klasselæreren umiddelbart uvidende om. Klasselæreren har et godt forhold til eleverne, da hun har haft dem igennem 9 års skolegang og kender derfor også deres forældre godt.
Klasselæreren har i en periode lagt mærke til, at de to piger har været uoplagte, trætte og ukoncentrede. Klasselæren har overhørt en samtale blandt de andre elever; om at Tanja og Mia har taget stoffer sammen med de fyre de ”hænger ud” med.

Problemformulering
I forbindelse med den pædagogiske projektopgave, der omhandler emnet ”misbrug blandt børn og unge”, ønsker vi, at undersøge de hovedsagelige grunde til, hvorfor unge tager stoffer. Og især, at sætte fokus på, hvad det danske samfund forsøger at gøre for at forhindre dette misbrug. Ydermere interesserer det os at finde ud af, om disse tiltag har virkning i den ønskede retning.

Data
Vi har indhentet informationer fra mange forskellige steder, der har relevans for opgaven, og disse vil vi gennemgå.

Ungdomsrådgivningen
Ungdomsrådgivningen er en afdeling under de enkelte amter. De tilbyder rådgivning og vejledning samt behandling af unge indtil 25 år med misbrugsproblemer. Endelig tilbydes rådgivning til forældre, pårørende, kommuner, skoler m.v. Ungdomsrådgivningen arbejder... Køb adgang for at læse mere

Misbrug blandt børn og unge

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.