Minoritetsreligioners rolle i folkeskolen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Modulopgave: Minoritetsreligioners rolle i folkeskolen

Modulopgave om relationen mellem religion, minoriteter og folkeskolen.

Problemformulering
• Hvordan kan man som skole i et multikulturelt samfund gøre plads til etniske minoritetsbørn i folkeskolen og hvilke problemer skaber det når det gøres?

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Redegørelse og analyse 2
Perspektivering 5
Opsamling 6
Litteraturliste 7

Uddrag

Indledning
I opgaven vil jeg tage udgangspunkt i debatten om Langebjergskolen, beliggende i Humlebæk. Her har det været debatteret om det er okay, at Langbjergskolen holder lukket når den muslimske højtid Eid skal fejres. Langebjergskolen har vedtaget, at muslimske skoleelever kan få et par dage fri i forbindelse med ramadanens afslutning. Jeg vil bruge artiklen ”Nordsjællandsk skole tilbyder muslimske elever Eid-fridage” (2016) som case, for at analysere hvad det er for nogle problemstillinger der opstår, når skolen retter fokus mod en ikke kristelig helligdag og derved bryder med hvordan den danske folkeskole normalt fungerer, hvor de religiøse helligdage der bliver tilgodeset, kun er kristne.

Redegørelse og analyse
Langebjergskolen har udsendt et brev til forældre med børn på skolen om, at de muslimske elever kan få fri i forbindelse med Eid. Derudover står der også, at skolen forsøger at afholde større arrangementer uden for den måned hvor ramadan finder sted. Ved at indføre sådanne regler på skolen, viser skolens ledelse, at de støtter op om det muslimske samfund der befærdes på skolen. Ligeledes viser det, hvordan de forsøger at få dem hørt ved, at de kan få lov til at fejre deres højtid, uden at forældrene skal strukturere det rundt om barnets skoledag. Dette skal gøres for at... Køb adgang for at læse mere

Minoritetsreligioners rolle i folkeskolen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.