Minoriteter og islam i folkeskolen | KMP

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Kompetencemålsprøve: Minoriteter og islam i folkeskolen | KMP

Kompetencemålsprøve i AD/KLM om minoriteter som islam i folkeskolen.

Problemformulering
På hvilke måde forsøger X skolen at håndtere religions- og kulturforskelle og
ligestilles minoriteten med majoriteten?

Lærerstuderende.dk's kommentar

Der er kildehenvisninger, men en samlet litteraturliste mangler.

Indhold

Indledning 1
Problemfelt 2
Problemformulering 3
Redegørelse 3
Sekularisering 3
Sekularisme: 4
Multikulturalisme: 4
Majoritet og minoritet 5
Integrationsformer 5
Case/dilemma 5
Præsentation af forskningsprojekt 6
Sociokulturelle forskelle 6
Integration 6
Multikulturalistisk perspektiv 7
Folkeskolens formålsparagraffer gennem tiden 8
Den religiøse elevs perspektiv mod skolelederens udtalelse 9
Ansatte på Yderbyskolen 11
Opsamling 11
Perspektiveringspunkter 12

Uddrag

Vi fandt det interessant at se nærmere på, hvordan tilgangen til islam kommer til udtryk i folkeskolen. Vi vil undersøge hvordan skolen kan håndtere en minoritets religiøse helligdage, såsom Eid, samt hvilke hensyn der skal tages i folkeskolen, når elevsammensætningen på skolen, har en betydelig overvægt af etniske minoriteter. Her vil vi undersøge hvordan den multikulturalistiske og den sekularistiske samfundssyn kommer til udtryk. Baggrunden for at vi har valgt at tage udgangspunkt i de to perspektiver, er at vi finder det yderst relevant, da samfundet bliver mere og mere multikulturelt og samfundet stadig befinder sig i en sekulariseringsproces. Desuden gør vi også brug af formålsparagrafferne til at understøtte vores analyse.

Problemfelt
I folkeskolen vil man ofte blive mødt med mange forskellige udfordringer i forbindelse med de kulturelle og religiøse forskelligheder som findes i det moderne, danske samfund. Det kan være svært at finde endegyldige svar på, hvordan man på bedst mulig vis får integreret etniske minoriteter i folkeskolen, og sikre dem en lige så meningsfyldt skoletid, som de dansk-etniske børn, hvor minoriteten føler sig imødekommet og at der gøres plads til religionens betydning for det enkelte individ. Spørgsmålet vil ofte, i denne forbindelse falde på, hvordan minoriteten indgår på lige fod med majoriteten i den danske folkeskole... Køb adgang for at læse mere

Minoriteter og islam i folkeskolen | KMP

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.