Mig og bolden | Analyse, diskussion og redidaktisering

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Pædagogik
  • Godkendt
  • 16
  • 4442
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2018
  • 20-12-2018

Eksamensopgave: Mig og bolden | Analyse, diskussion og redidaktisering

Kompetancemålsprøven i PL4

Analyse, diskussion og redidaktisering af læremidlet "Mig og bolden" fra Clio Online.

Undersøgelsesspørgsmål
Hvordan støtter læremidlet ”Mig og bolden” (4-5 klasse) fra clioonline.dk, gennem differentiering og mål og fagbegreber for eleven med andetsprogs forudsætninger for at deltage i undervisningen?

Hvordan kan idrætsfagets ressourcer hjælpe med, at redidaktisere læremidlet, til en bedre forståelse for fagsprog for et andet sprogs perspektiv?

Forfatterens kommentar

Bilag medfølger ikke.

Uddrag

Introduktion

I denne opgave vil jeg analysere og redidaktisere et lærermiddel fra den digitale læringsplatform clioonline.dk. Jeg har valgt et digitalt lærermiddel fra clioonline.dk, da man gentagende gange har hørt en kritik af læringsportalen. Min erfaring både i praksis og med tideligere arbejde med portalen viser, at det generelt er sproget, der er en stor udfordring for eleverne, hvilke gør det interessant, at kigge nærmere på i et andet sprogs perspektiv. Der vil blive analyseret og redidaktiseret på et lærermiddel fra undervisningsfaget idræt. Idrætsfaget skriver i FFM følgende ”Eleven kan mundtligt og skriftligt anvende centrale fagord og begreber” samt ”Eleven har viden om centrale fagord og begreber” (emu.dk, 2014). Det har i længere tid været svært, at skelne imellem hverdagssprog og skolesprog i faget idræt, og derfor er det interessant, at kigge nærmere på, hvordan lærermiddelet understøtter dette. Dette vil jeg vil kigge nærmere på i min analyse og redidaktisering, men for at undersøge dette, har jeg udformet to undersøgelsesspøgsmål for at kunne afgrænse mig på et mere konkret område

---

Teori

Jeg vil i min analyse primært benytte mig af teorien bag hverdagssprog til skolesprog af Fie Høyrup, og hvordan hun med hjælp af Gibbons forklarer, hvordan lærermidlet skal stilladseres til, at elever med andet sprog får en mulighed for, at deltage aktivt i undervisningen (Fie Høyrup, 2012). Jeg vil derudover, sammenligne læremidlet med Ruth Mulvads undervisningsforløb for at se, om læremidlet har en sammenhæng i de aktiviteter og tekster eleverne skal læse (Mulvad, 2014).

Jeg vil derudover kigge på teorien omkring differentiering som Brodersen, Fibæk, Agergaard, Grønbæk & Toke (2015) benytter sig af i en case og hvordan det hænger sammen, med måden der bliver differentieret i læremidlet, og hvordan de definerer begrebet. Derudover vil deres tanker omkring stilladsering blive brugt til, at understøtte Fie Høyrups artikel og benyttes når dette bliver analyseret (Toke et. al, 2015). Jeg vil benytte FFM til at kigge på de opstillet læringsmål for ...

---

Teksten
I denne del af opgaven vil der blive analyseret på teksten, som kan ses i Bilag 1.

Teksten er en introduktion til tekniske færdigheder i fodbold og indeholder en overskrift, samt små underoverskrifter. Når man kigger på teksten virker den relativt lang, hvilke skyldes, at teksten gerne vil ind på en del på den plads teksten fylder. Teksten introducere en del fagbegreber på en relativ kort plads, hvilke vil forbydes mere når der kigges nærmere på selve sproget i teksten. Tekstens struktur kan let sammenlignes med andre læringsplatforme som gyldendal.dk eller hjemmesider som denstoredanske.dk..
Teksten består af en del symboler, tegn, faktaboks, links, fagord og genveje. Teksten består altså af en del repræsentationsformer, hvilke gør det til en multimodal tekst. I artiklen ”Kan det være sjovt... Køb adgang for at læse mere

Mig og bolden | Analyse, diskussion og redidaktisering

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.