Projektarbejde og læringsmiljø i matematik

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Matematik 1. - 6. klassetrin
  • Godkendt
  • 14
  • 4971
  • PDF
  • Læreruddannelsen Haderslev
  • 2002
  • 16-02-2003

Undervisningsforløb: Projektarbejde og læringsmiljø i matematik

Opgave i matematik med middelalder matematik, samt refleksion over projektarbejde i skolen og i matematikundervisningen, med en teoretisk udgang.

Projektarbejde er meget anvendt i den danske folkeskole i dag, men der er visse fag, der bruger læringsbegrebet mere end andre. Matematik er blandt andet et af de fag, hvor projektarbejdsformen ikke er slået igennem. Men hvad dækker fænomenet egentlig over, og hvorfor er det ikke slået igennem indenfor matematikfaget.

Problemformulering

Giver projektarbejdsformen et godt læringsmiljø for udvikling af matematiske begreber?

Emnet belyses gennem læringsteorier og ved hjælp af praktikforløbet på 1. Årgang.

Indhold

1. Indledning
2. Problemformulering
3. Definition
4. Projektarbejde
4.1 Projektarbejdets faser:
4.2 Fordele og ulemper ved projektarbejde
4.3 Delkonklusion
5. Teori
5.1 Vygotsky
5.2 Piaget
5.3 Delkonklusion
5.4 Konstruktivisme/konstruktionisme
5.5 Delkonklusion
5.6 Gardner
5.7 Delkonklusion
6. Lov og faghæfte
6.1 Folkeskoleloven
6.2 faghæftet
7. Lærerens og elevens rolle
7.1 Lærerrollen
7.2 Elevens rolle
7.3 Delkonklusion:
8. Praktikforløbet
8.1 Målet med middelaldermatematik:
8.2 Delkonklusion
8.3 Arbejdsplan
8.4 Dagbogsudklip
8.5 Delkonklusion
8.6 Evaluering
8.7 Afrunding
9. Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Problemorienteringen:
Hans Jørgen Kristensen deler problemorienteringen op i tre forskellige punkter:
Erkendelsesprocessen, det praktiske problem og det tekniske problem. Erkendelsesprocessen dækker over det, der sker, når man undres over noget, der ikke passer med den viden, man på forhånd har. Det betyder, at man er nødt til at undersøge problemet for at finde ud af, hvad der er rigtigt og på den måde forklare og forstå det erkendte.

Det praktiske problem er, når man undres over noget, der ikke er, som man mener, det bør være. Dermed opstår en stillingtagen, der kan munde ud i en vurdering af hele situationen omkring én. Efterfølgende kan man forsøge at ændre én selv eller de omkringliggende problemer.

Det tekniske problem opstår, når man gerne vil gøre noget, men ikke er i besiddelse af redskaberne til at gøre det ønskede. Det vil betyde, at man er nødt til at søge indsigt for at skaffe redskaberne.

Målet med middelaldermatematik:
Vi ønskede med forløbet middelaldermatematik at arbejde med tværfaglig undervisning. Det havde vi valgt af flere grunde. Blandt andet fordi klassens matematiklærer ikke er uddannet indenfor faget og derfor kørte slavisk frem efter lærebøgerne. Klassen arbejdede med det ældre lærebogssystem "Matematiktimen", hvilket vi ikke mente var fyldestgørende for den undervisning, vi ville give eleverne... Køb adgang for at læse mere

Projektarbejde og læringsmiljø i matematik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.