Menneskesynet i Islam og kristendom

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Kristendomskundskab/livsoplysning/medborgerskab
  • Godkendt
  • 11
  • 2728
  • PDF
  • Haslev Seminarium
  • 2000
  • 01-03-2001

Eksamensopgave: Menneskesynet i Islam og kristendom

Eksamensopgave om menneskesyn i et kultursammenstød. Handler om kultursammenstødet mellem Islam og det sekulariserede danske samfund i integrationsprocessen.

Problemformulering

I denne synopsis vil jeg prøve at undersøge nærmere, hvori forskellighederne konkret består. Dette vil jeg gøre på baggrund af studier i de to religioners, kristendommens og Islams menneskesyn, livsværdier og normer. På baggrund af dette vil jeg lede frem til en diskussion om, hvorvidt det, set med religiøse øjne, kan lade sig gøre at integrere Islam som minoritet uden politisk magt, i et kristent – protestantisk samfund som det danske.

- Studie i menneskesynet i det Gamle Testamente

- Studie i menneskesynet i det kristent protestantiske samfund med baggrund i det Nye Testamente

- Studie i menneskesynet i det Islamiske samfund med baggrund i Koranen og de Islamiske traditioner

- Diskussion om det religiøse kultursammenstød

Indhold

1.1: Begrundelse for valg af emne s. 2
2.1: Problemformulering s. 2
3.1: Indledning s. 2
4.1: Kildekritik og hermeneutik s. 3
5.1: Synet på de fremmede i det Gamle Testamente s. 3
MENNESKESYNET I GT
6.1: Det gamle Testamentes menneskesyn s. 4
6.2: Spørgsmål s. 4
KRISTENDOMMENS MENNESKESYN ( NT )
7.1: Kort om kristendommen i Danmark frem til i dag s. 5
7.2: Individet og det kristne fællesskab s. 5
7.3: Kristne dogmer: Samvittighed og skyld s. 5
7.4: Troen i privatsfæren s. 6
7.5: Omgangsformer og syn på "de fremmede" s. 6
7.6: Spørgsmål s. 6
ISLAMS MENNESKESYN ( KORANEN )
8.1: Kort om Islam frem til i dag s. 7
8.2: Fællesskabet og slægten s. 7
8.3: Det formelle udtryk s. 7
8.4: Islamiske dogmer: Ære og skam s. 7
8.5: Politik som religiøst værktøj s. 8
8.6: Omgangsformer og syn på fremmede s. 8
8.7: Spørgsmål s. 8
KULTURSAMMENSTØD – ISLAM SOM MINORITET
9.1: Assimilation, integration og segregation s. 9
9.2: Menneskerettigheder s. 9
9.3: Sekularisering s. 9
9.4: Spørgsmål s. 9
10.1: Konklusion s. 10
11.1: Litteraturliste s. 11

Uddrag

1.1: Begrundelse for valg af emne
I Danmark lever vi i dag i et samfund, hvor vi i stigende grad bliver konfronteret med fremmede kulturer og dermed anderledes måder at anskue tilværelsen på. Vi forstår ikke altid dem, og de forstår ikke altid os, men vi forsøger at integrere de ”fremmede”, bl.a. muslimer i vores kristen protestantiske samfund. Vi forsøger at leve side om side, at gøre dem til en del af os og omvendt. Dette er dog ikke problemfrit pga. vores forskellige menneskesyn.

Vi vil i vores samfund, på baggrund af vores sekulariserede kristne kultur, gerne reducere disse integrationsproblemer til at være et problem med en udelukkende politisk løsningsmodel. Men kan dette lade sig gøre, når modparten ikke adskiller politik fra religion, og bruger førstnævnte som værktøj til fremme af sidstnævnte?

3.1: Indledning
I denne synopsis vil jeg behandle de forskellige menneskesyn i forholdet imellem kristendom og Islam. Dette vil jeg gøre med det formål, at føre frem til en diskussion om hvorvidt Islam kan integreres i et kristent protestantisk samfund som det danske. Derfor tager jeg udgangspunkt i religionernes udtryk i dag. Dette vil betyde, at jeg lægger hovedvægten på det kulturelle og det traditionsmæssige udtryk, frem for teksternes: Det nye Testamentes og koranens udtrykte menneskesyn.

En anden ting jeg lige skal have defineret, er begrebet fundamentalist. Min anvendelse af dette begreb dækker over den gruppe af muslimer der er stærkt indhyllet i de Islamiske traditioner, og som ønsker et stationeret samfund. Med andre ord de muslimer hvis religiøse og traditionsmæssige udtryk der behandles i synopsis'ens del om Islam... Køb adgang for at læse mere

Menneskesynet i Islam og kristendom

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.