Meningsfuld undervisning | Ziehe og Klafki

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Almen didaktik
  • Godkendt
  • 11
  • 2923
  • PDF
  • Andet
  • 2015
  • 15-10-2015

Synopsis: Meningsfuld undervisning | Ziehe og Klafki

Almen didaktik synopsis til eksamen om didaktik som grundlaget for lærerens arbejde.

Opgaven handler om, hvordan man som underviser kan bruge modeller og begreber til at støtte sig op ad for at gøre undervisningen meningsfuld.

Den handler om, hvordan man som lærer skal være opmærksom på, hvordan vi kan udfordrer eleverne på deres vante forestillinger. Den handler om hvilke metoder man kan bruge for at skabe en overraskende, ny og ikke mindst en god intention med undervisningen.

Ziehe og Klafki er gennemgående i opgaven.

Problemstilling:

Hvordan kan man gøre undervisningen meningsfuld og hvordan kan man gøre brug af begrebet " god anderledeshed" i undervisningen?

Underviserens kommentar

God og grundig gennemgang af teori med tilknytning til praksis og godt med produkt af egen model

Forfatterens kommentar

Fik 10 til eksamen.

Indhold

Indledning 4
Teori og metode 4
Redegørelse 5
- Ordene 'meningsfuld' og 'undervisning'
- Thomas Ziehe 'God anderledeshed'
- Wolgang Klafki 'Nøgleproblemer' og 'Nøglekvalifikationer'
Analyse 6
'God anderledeshed', 'Nøgleproblemer', 'Nøglekvalifikationer' i sammenhæng med en undervisningsplan
Diskussion 10
Overvejelser over hvad man skal være opmærksom på, når man vil bruge Thomas Ziehe 'God anderledeshed' og Wolfgang Klafki 'Nøgleproblemer' og 'Nøglekvalifikationer'
Konklusion 10
Hvordan man kan gøre brug af den valgte teori i undervisningen, så eleverne føler at der forekommer meningsfuld undervisning, som de både kan bruge i og uden for klasserummet.
Perspektivering 11
- 'Prioriteret mål'
- Vekselvirkning
- Maieutikeren, 'klassekultur og ledelse' og 'klasseledelse og undervisning'
- Hvordan man via progression kan synliggøre læring
- Fremvisning af egen didaktisk model til eksamen
Litteraturliste 12

Uddrag

Teori og metode
Vi ser det derfor i vores synopsis relevant at starte med en kort definition af ordet 'meningsfuld' ud fra Per Fibæk Lausens definition. Efterfølgende vil vi kort definere, hvad undervisning handler om. Derefter vil vi gøre brug af, Thomas Ziehes teori om 'God anderledeshed', der handler om at eleverne skal lære om noget, hvor det hverken er for meget eller for lidt anderledes fra det de kender til. Her vil vi også nævne 'reaktionsmønstre', som Thomas Ziehe mener lægger til grund for at der er brug for 'God anderledeshed'.

Vi vil i sammenhæng med Thomas Ziehes 'God anderledeshed' gøre brug af Wolfgang Klafkis teori om nøgleproblemer som redskab til, hvordan man, som lærer, kan vælge indhold til sin undervisning. Vi vil i forlængelse af dette komme ind på nogle nøglekvalifikationer da disse 'hverken skal løsrives fra indholdet eller være fast bundet til bestemte temaer'.

Disse teorier vil vi gøre brug af i sammenhæng med vores undervisningsplan for historiefaget i en 5. Klasse med fokus på 'korstogene'... Køb adgang for at læse mere

Meningsfuld undervisning | Ziehe og Klafki

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.