Unge og elever i mediesamfundet

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 14
  • 4202
  • PDF
  • Vordingborg Statsseminarium
  • 2002
  • 26-01-2012

Eksamensopgave, Undervisningsforløb: Unge og elever i mediesamfundet

Problemstilling:

Selv om elevernes hverdag er fyldt til bristepunktet med vidensmængder fra TV, radio, aviser, blade og Internet og deres forbrug er meget stort, så postuleres det at børn og unge i dag er blevet lyd og billedblinde.

I artiklen argumenteres for at deres analytiske evner ikke udvikler sig automatisk og at det derfor er nødvendigt at inddrage medieundervisning i folkeskolen. Derfor spørger vi os selv om der er grund til at bevidstgøre og undervise eleverne om billedmediernes virkemidler?

I medieudvalgets betænkning redegøres for at der er stor forskel på hvordan og hvor meget de unge bruger medierne. Hvis alle ikke er lige gode til at bruge tv-mediet, hvordan kan eleverne så lære at forstå og forholde sig kritisk til medierne og at det har konsekvenser for deres socialisering. Hvilke betydninger har det for deres demokratiske dannelse?

Vi vil derfor se nærmere på hvilken rolle tv-mediet spiller overordnet i samfundet, i de unges liv og deres dannelse, for folkeskolens målsætning, samfundsfagets mål og undervisning.

Med udgangspunkt i dokumentarprogrammet vil vi se på hvordan man i samfundsfaget kan tilgodese problemstillinger som de før nævnte.

Indhold

Problemstilling 2
Det moderne mediesamfund 2
Det moderne mediedemokrati 4
De unges tv-forbrug og tv's betydning for de unge 4
Mediernes betydning for kulturstærke og kultursvage unge 5
Samfundsfagets rolle 7
Dokumentarprogrammet 8
Fagdidaktiske overvejelser 9
Et undervisningsforløb 10
Konklusion 11
Litteraturliste 13
Bilag 1 14

Uddrag

Det moderne mediesamfund
I følge fremmedordbogen er massemedier:

”midler anvendt til massekommunikation”, der igen defineres som: ”kommunikation som er karakteriseret ved at et begrænset antal kilder ved envejs kommunikation igennem massemedier meddeler sig til et stort, uensartet og anonymt publikum på samme tid eller inden for et forholdsvist kort tidsrum med henblik på at overføre meninger, holdninger, information m.m.”

Kommunikation er derfor mange ting. I samfundet i dag er der en stigende mængde af kommunikation som på flere forskellige måder formidler både viden og information. Teknologien har imidlertid udviklet sig så hastigt at spørgsmålet er, om elevernes evne til at beherske den og forstå videns- og informationsmængderne, også er øget? For et utrænet øje er tv-mediet underholdende og journalisterne er gode til at sammensætte billeder og lyd så seeren ikke nødvendigvis behøver at forholde sig til alt det der flimrer forbi. For at få en dybere indsigt i tv-mediets valg af ofre, synsvinkel og generelle virkemidler, kræver det at eleverne, ligeså vel som i litteraturanalyse, bevidstgøres om dette.

Problemstillingen kan imidlertid også ses i et andet perspektiv hvor det drejer sig om mediernes egen stillingtagen til samfundet. Teoretisk defineres i ”Medier og Kultur” fem forskellige måder hvorpå forholdet mellem medier og samfund ideologisk bør være. Heraf har de tre relevans for det danske samfund... Køb adgang for at læse mere

Unge og elever i mediesamfundet

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.