Bacheloropgave om æstetiske lærerprocesser

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave (Billedkunst)
  • Godkendt
  • 26
  • 7962
  • PDF
  • 16-04-2009

Bacheloropgave om æstetiske lærerprocesser

Opgavens emne: medier, æstetik og samtidskunst

Problemformulering
Hvordan påvirker inddragelsen af medier i undervisningen læringsprocesserne – og hvordan kan billedkunstundervisningen i samtidskunst aktivere de æstetiske læreprocesser, med afsæt i medier

Indhold

Indledning side 1
Tese side 2
Problemformulering side 3
Metode side 3
Begrebsafklaring side 4
Afgrænsning side 6
Billedkunstfaget side 6
Eleverne i skolen side 7
Læring side 10
Æstetik side 14
Samtidskunsten side 16
To samtidskunstnere side 18
Samtidskunsten og den praktiske anvendelse side 19
Opsummering side 21
Afsluttende kommentarer side 22
Litteraturliste side 23

Uddrag

Indledning

Da jeg for et par måneder siden deltog på et kursus for de billedkunststuderende fra Zahles, på Ærø Kunsthøjskole, i forbindelse med studieugen, hørte jeg et interessant foredrag med en ung dansk kunstner. Denne kunstner havde haft det held at optræde som gæsteunderviser på et universitet i Japan. I den forbindelse havde han efter endt undervisning, givet de studerende mulighed for at stille spørgsmål af faglig og personlig relevans. Til hans store forundring, var de studerende ikke meget for at gå i direkte dialog, og man havde som løsning på denne problematik fundet på, at de studerende der måtte have noget på hjertet, kunne skrive deres spørgsmål eller kommentar på deres mobiltelefon. Spørgsmålet blev herefter videresendt til et dertil oprettet system, så underviseren fik det op på storskærm. Han kunne så svare ud i det opmærksomt lyttende rum, hvor kun lyden af mobiltelefonknapper hørtes. Om det var kunsten eller kunstneren, der afholdt dem fra at bruge verbal kommunikation, var foredragsholderen ikke sikker på, men ét var sikkert; de japanske studerende var tilfredse og bekendte med at bruge det interaktive medie.

Dette er et scenarie, som muligvis ligger meget langt fra tanken om en almindelig mandags undervisning i billedkunst, hvor eleverne sjældent er generte eller bange for at sige præcis, hvad der falder dem ind. Det sætter alligevel en refleksion i gang hos mig, omkring hvilken måde medierne også vinder indpas i skolens hverdag herhjemme. Der er ingen, der kan frasige sig at blive influeret af den udvikling, der sker alle steder i samfundet, og heller ikke eleverne, som jo udenfor skoleregi blot er børn der tilegner sig erfaringer, viden og kundskaber som en selvfølgelig del af deres interaktion med verden.

Folkeskolen, eleverne, lærerne, forskerne, ministerierne og offentligheden har alle taget medierne til sig og ønsker at integrere dem i undervisningen, men hvad betyder alt dette for børns læring, for faget billedkunst, den æstetiske erfaring og samtidskunsten?
Jeg stiller mig selv disse spørgsmål, fordi medier som begreb er under konstant bevågenhed i skoledebatten. Hvad er det, disse medier kan, og hvorfor er de så farlige eller spændende, at de kræver så mange overvejelser?... Køb adgang for at læse mere

Bacheloropgave om æstetiske lærerprocesser

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.