Medborgerskab og demokrati eksamen KLM

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Kristendomskundskab/livsoplysning/medborgerskab
  • Godkendt
  • 6
  • 2869
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2012
  • 04-09-2012

Eksamensopgave: Medborgerskab og demokrati eksamen KLM

Opgaven handler om menneskerettigheder og demokrati. Det er en eksamensopgave i KLM.

Problemformulering
Jeg vil i denne opgave kigge på hvad menneskerettigheder er og hvor de stammer fra. Herunder vil jeg komme ind på de relative og absolutte menneskerettigheder. Ved at inddrage menneskerettigheder, vil jeg se på hvorfor Tyrkiet ikke kan komme med EU. Jeg vil desuden se på hvilke rettigheder børn og unge under 18 år har, og hvilken betydning det har for den danske folkeskole.

Jeg kommer bl. a. ind på teoretikerne Hobbes og Locke.

Underviserens kommentar

Flot opgave, hvor der kommes ind på mange punkter og detaljer. Opgaven blev trukket til eksamen, hvor jeg var oppe og forsvare den og fik 10.

Indhold

Problemformulering
Menneskerettigheder - tanken om menneskets ret
Den klassiske og nytidens naturret
Hobbes vs. Locke - de relative og de absolutte menneskerettigheder
Tyrkiets medlemskab i EU – et spørgsmål om menneskerettigheder
FN’s børnekonventionen – børns rettigheder og den danske folkeskole
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Menneskerettigheder - tanken om menneskets ret
Når vi taler om menneskerettighederne referer vi næsten altid direkte eller indirekte til FN’s Verdenserklæring om menneskerettighederne fra 1948, som bygger på menneskers borgerlige, politiske, økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder. Denne erklæring er bygget op på to forudgående menneskerettighedserklæringer, nemlig den som fremkom i forbindelse med Den amerikanske Uafhængighedserklæring i 1776, og så erklæringen der blev fremsat under Den franske revolution i 1789 . Menneskerettighederne er 30 grundlæggende rettigheder, der beskytter mennesket og fortæller, hvilke rettigheder vi som mennesker har. ... Køb adgang for at læse mere

Medborgerskab og demokrati eksamen KLM

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.