Medborgerskab og integrationsprocessen i KLM

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Eksamensopgave: Medborgerskab og integrationsprocessen i KLM

Dette er en eksamensopgave i KLM om emnet medborgerskab.

Opgaven undersøger forholdet mellem medborgerskab og integrationsprocessen. I opgaven redegøres der for selve begrebet "medborgerskab" og begrebets relevans i forhold til forskellige demokratiopfattelser. Integrationserklæringerne bliver analyseret, og derefter vurderes det hvilke konsekvenser de medfører.

Problemformulering
Hvordan er forholdet mellem medborgerskab og integrationsprocessen og bør man overveje om integrationserklæringerne er den rigtige løsning i forhold til at få aktive medborgere?

Indhold

Begrundelse:
Problemformulering
Underproblemstillinger
Redegørelse for begrebet medborgerskab
De fire idealer for den demokratiske medborgerrolle ifølge Jens Ulrich
Integrationserklæringerne
Diskussion
Konklusion
Perspektivering
Litteraturliste

Uddrag

Redegørelse for begrebet medborgerskab
Det multikulturelle samfund er mere aktuelt end nogensinde, og derfor er det stor opmærksomhed på begrebet medborgerskab. Det er dog et vanskeligt emne a2t definere med præcision, da det oftest afhænger af sammenhængen, det indgår i.
I Danmark har vi to slags betegnelser for borgerskab, henholdsvis: statsborgerskab og medborgerskab. Statsborgerskab omfatter, området omkring det juridiske aspekt; rettigheder og pligter, hvorimod medborgerskab omhandler identitetsmæssige forhold og forpligtelser samt medmennesket, samfundet og naturen . Populariteten for begrebet medborgerskab hænger også tæt sammen med at regeringen i 2010, satte mål for, at vi i Danmark skal være verdensmestre i demokratisk integration i år 2020.

---

Diskussion
”Borgere bliver loyale over for fællesskabet, hvis det rækker hånden ud. Et fuldt integreret medborgerskab bør dog tage højde for, at der findes mange forskellige grupper i samfundet, som alle skal nyde de samme rettigheder, hvis man vil undgå at ekskludere bestemte grupper9”
Med dette citat, og på baggrund af integrationserklæringerne, opstilles nu især spørgsmål omkring begreberne assimilation, segregation og integration. Ønsker vi hurtigst muligt at assimilere nydanskere og flygtninge, hvori danskheden påduttes og tilmed en forventning om, at de lærer at... Køb adgang for at læse mere

Medborgerskab og integrationsprocessen i KLM

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.