Medborgerskab | Eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Medborgerskab | Eksamensopgave

Eksamensopgave i KLM om medborgerskab.

Opgaven indeholder en definition af medborgerskabsbegrebet, samt bud på hvordan man, som lærer, kan opdrage elever til medborgerskab.

Problemformulering
Hvad er medborgerskab, og hvordan kan man, som lærer, danne elever til medborgerskab?

Underviserens kommentar

Vær mere kritisk i din tilgang til medborgerskabsbegrebet.

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Hvad er medborgerskab? 2
Hal Koch og Alf Ross 3
Hvorfor medborgerskab? 4
Medborgerskab i folkeskolen 4
Medborgerskab som grundlag for skolens kultur 4
Medborgerskab som dimension i fagene 5
Medborgerskab som et selvstændigt fag 5
Læreren og medborgerskab 5
Konklusion 6
Litteraturliste 7

Uddrag

Indledning:
Danmark har, formelt set, været et demokrati siden enevældets afskaffelse i 1849, hvor borgerne, i et begrænset omfang, fik mulighed for at få medbestemmelse. Siden da har der været megen debat om demokrati og medborgerskab, og hvordan disse begreber skal forstås. Siden 1975 har det, jf. Folkeskolens Formålsparagraf, både eksplicit og implicit, været skolens opgave at danne elever til demokratiske medborgere. I dag befinder vi os i et flerkulturelt samfund, i en globaliseret verden, hvor tidligere tiders værdier og idealer ikke længere har samme indflydelse i forhold til dannelsen af individer. Begrebet medborgerskab er derfor højst aktuelt. På den baggrund er medborgerskab blevet en del af læreruddannelsen, som et grundlæggende element i faget KLM. Dette studieprodukt, der har sit udgangspunkt i dette fag, vil forsøge at give en definition af hvad medborgerskab er, samt hvordan en lærer i folkeskolen kan danne elever til medborgerskab... Køb adgang for at læse mere

Medborgerskab | Eksamensopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.