Medbestemmelse i idræt

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Idræt
  • Godkendt
  • 23
  • 7064
  • PDF
  • 2018
  • 30-12-2019

Eksamensopgave: Medbestemmelse i idræt

Idrætseksamen om elevers medbestemmelse i idræt og hvordan det kan motivere elever.

Problemformulering
Hvordan kan vi som idrætslærere øge deltagelsesmulighederne og motivation gennem
undervisningsdifferentiering?

Underviserens kommentar

God og sammenhængende opgave.

Forfatterens kommentar

4 i karakter var både for skriftlige og praktiske produkt.

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 3
Metode 3
Case 3
Begrebsafklaring 4
Mestring 4
Praksisfællesskaber 4
Undervisningsdifferentiering 4
Flow 4
Motivation 5
Medbestemmelse 5
Teorier 5
Selvbestemmelsesteorien 5
Medbestemmelsesstigen 6
Undervisningsdifferentiering 6
5 former for motivation -­‐ eva rapporten 7
Flow 8
Banduras teori om ”self-­‐efficacy” 9
Knud illeris -­‐ idrætsundervisningen 10
Idrætslige tilgange 11
Den naturvidenskabelig, humanbiologiske tilgang: 12
Den antropologisk, fænomenologisk tilgang: 12
Den sociokulturelle tilgang: 12
Analyse 13
Begrundelse for den praktiske del af prøven 19
Konklusion 19
Litteratur 21
Bilag 1 22

Uddrag

Metode
Vi vil i denne opgave gennemgå vores valg af analysemodeller. Valget er taget ud fra, hvad vi vurderer kunne være relevant, og som passer til vores problemformulering med baggrund i faget idræt. I forbindelse med vores analyse med henblik på vores casen, har vi valgt at starte med en begrebsafklaring for at have en fælles forståelse af begreberne. Vi vil fremlægge teorier, der omhandler differentiering, motivation og medbestemmelses muligheder i idrætsundervisningen. Vi vil herefter anvende teorierne i vores analyse, som vi bruger til at belyse vores problemstilling og komme med handlingsmuligheder til differentiering. Baseret på analysen hvor vi inddrager den relevante teori, vil vi konkludere på vores problemformulering ud fra den case som er udarbejdet, og præsentere de konklusioner vi er nået frem til.
Inden for differentiering vil vi arbejde med Illeris idrætsundervisning og Banduras self-­‐efficacy. Vi vil analysere på vores case ved at gøre brug af EVA rapporten og flow teorien. I vores opgave tager vi udgangspunkt i SPIF-­‐11, som belyser de udfordringer vi har valgt at arbejde med, mens SPIF-­‐18 understøtter med relevante data, som ligger op til egen tolkning og analyse af de givne datasæt.
Vi vil ligeledes også inddrage de idrætslige tilgange, da man er blevet mere bevidst om at børn og unge skal være fysisk aktiv. (Knudsen, 2010)

---

Medbestemmelsesstigen
Sociologen Roger Harts har lavet ”Medbestemmelsesstigen”, hvor medbestemmelse inddeles i forskellige trin. (Anders Halling, 2015)
Besluttende: Eleverne tager initiativ til forløb eller projekter, som læreren støtter op om og involverer sig i på elevernes præmisser.
Medbesluttende: Eleverne udtænker, organiserer og styrer selv størstedelen af et forløb eller projekt.
Inddraget: Eleverne konsulteres i forløb, som læreren planlægger.
Hørt: Læreren opfordrer eleverne til at medvirke til noget bestemt og informerer dem om hvorfor og på hvilke præmisser. Herefter beslutter eleverne, om de vil være med eller ej. Orienteret: Eleverne orienteres om et forløb eller et projekt og får tilsyneladende lov at... Køb adgang for at læse mere

Medbestemmelse i idræt

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.