Medbestemmelse eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Almen didaktik
  • Godkendt
  • 8
  • 1495
  • PDF
  • Læreruddannelsen Frederiksberg
  • 2014
  • 14-11-2014

Undervisningsforløb: Medbestemmelse eksamensopgave

Opgaven er første del af min eksamensopgave til almen didaktik eksamen.

Opgaven er skrevet i forbindelse med at jeg skulle ud og undervise i tre idrætslektioner i min praktik på 3. årgang. Undervisningsforløbet er Kidsvolley, og mit didaktiske fokus er medbestemmelse. Første del af opgaven er en redegørelse af mit normative grundlag for undervisningsforløbet, og anden del er mit deskriptive syn på undervisningsforløbet.

Indhold

Indledning 2
Del 1. 2
Dannelsessyn 2
Læringssyn 3
Fagsyn – idræt 3
Relationsmodellen 4
Læringsforudsætninger 4
Mål 4
Rammefaktorer 5
Indhold 5
Lærerprocessen 5
Tegn 6
Vurdering 6
Litteraturliste 7
Bøger 7
Tekster 7
Hjemmesider 7
Bilag 8
Bilag 1 - Rammeplan for undervisningsplan 8

Uddrag

Fagsyn – idræt
Et fagsyn skal ses dynamisk i den forstand, at det er kultur og kontekstbundet, og som sådan afhængig af det samfund og den tid vi lever i (Rønholt og Pietersen, 2008:67). Idrætsundervisere præges i dag af en dominerende sundhedsdiskurs, som betyder, at de har valgt at have et naturvidenskabeligt syn på idræt. I den sammenhæng mener jeg, som Helle Rønholdt, at man ikke kan isolere elevernes krop og bevægelser fra den sociale og kulturelle virkelighed (ibid.:75). Mit
syn på idræt tager derfor både udgangspunkt i en naturvidenskabelig, antropologisk og socialkulturel forståelse. Jeg vil bestræbe mig på at fremme elevernes helhedsudvikling (faglig, personlig og social udvikling)... Køb adgang for at læse mere

Medbestemmelse eksamensopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.