Medbestemmelse i idræt | Eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Idræt
  • Godkendt
  • 7
  • 1804
  • PDF
  • Læreruddannelsen Frederiksberg
  • 2014
  • 14-11-2014

Medbestemmelse i idræt | Eksamensopgave

Opgaven er skrevet i forbindelse med at jeg skulle ud og undervise i tre idrætslektioner i min praktik på 3. årgang. Undervisningsforløbet er Kidsvolley, og mit didaktiske fokus er medbestemmelse. Første del af opgaven er en redegørelse af mit normative grundlag for undervisningsforløbet, og anden del er mit deskriptive syn på undervisningsforløbet.

Indhold

Indledning 2
Del 1. 2
Dannelsessyn 2
Læringssyn 3
Fagsyn – idræt 3
Relationsmodellen 4
Læringsforudsætninger 4
Mål 4
Rammefaktorer 5
Indhold 5
Lærerprocessen 5
Tegn 6
Vurdering 6
Litteraturliste 7
Bøger 7
Tekster 7
Hjemmesider 7
Bilag 8
Bilag 1 - Rammeplan for undervisningsplan 8

Uddrag

Del 1.
Didaktisk fokus: Medbestemmelse
Alle børn har ret til medbestemmelse – herunder indflydelse, deltagelse og ytringsfrihed (FN´s børnekonvention). I folkeskolens formålsparagraf står i § 1. Stk. 3: ”Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati”. Ligeledes bliver medbestemmelse omtalt i folkeskoleloven § 18. Stk. 4, hvor det fremgår, at elevmedbestemmelse, så vidt muligt, skal inkorporeres i undervisningen, og at læreren skal samarbejde med eleven ift. målsætning og valg af arbejdsformer, metoder og stof. Børn har altså, på papiret, ret til at være medbestemmende i deres eget liv og i undervisningen.

---

Fagsyn – idræt
Et fagsyn skal ses dynamisk i den forstand, at det er kultur og kontekstbundet, og som sådan afhængig af det samfund og den tid vi lever i (Rønholt og Pietersen, 2008:67). Idrætsundervisere præges i dag af en dominerende sundhedsdiskurs, som betyder, at de har valgt at have et naturvidenskabeligt syn på idræt. I den sammenhæng mener jeg, som Helle Rønholdt, at man ikke kan isolere elevernes krop og bevægelser fra den sociale og kulturelle virkelighed (ibid.:75). Mit
syn på idræt tager derfor både udgangspunkt i en naturvidenskabelig, antropologisk og socialkulturel forståelse. Jeg vil bestræbe mig på at fremme elevernes helhedsudvikling (faglig, personlig og social udvikling)... Køb adgang for at læse mere

Medbestemmelse i idræt | Eksamensopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.