Matematisk praktikopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Praktik
  • Godkendt
  • 6
  • 1853
  • PDF
  • Læreruddannelsen Frederiksberg
  • 2009
  • 05-02-2013

Matematisk praktikopgave

Praktikrapport om matematik i 8. kl. Ud fra Matematikdidaktik bogen Delta.

Problemformulering

1. Hvilke oplevelser har praktikken givet i forhold til elevmodstand, og hvad kunne ligge til grund for netop disse udfald?
2. Hvordan kan man som lærer handle for at opnå et trygt, respektfuldt klassemiljø?

Indhold

Indledning
Problemformulering
Case
Analyse
Diskussion
Litteraturliste

Uddrag

Indledning
Under vores 5 uger lange praktikforløb på X skole, underviste vi i matematik i både 7. og 8. klasse. I disse to klasser oplevede jeg dog to meget forskellige klassekultur både socialt og i forbindelse med de matematiske praksisser. Det var primært i 8. klassen, jeg følte vi mødte en modstand for os som praktikanter og undervisningsforløb.. Især en situation blev jeg specielt optaget af, hvorudfra problemformuleringen oprinder.

Case
Vi havde i 8.x arrangeret en Smartboardquiz, hvor klassen skulle svare på spørgsmål fra forskellige matematiske emner. Målet med timen var, at eleverne skulle arbejde med matematikken på en sjov og anderledes måde. Dette mål havde vi valgt da vi om torsdagen havde en dobbelt lektion med klassen, hvorefter de havde en mellemtime, for så igen at have en matematiktime med os... Køb adgang for at læse mere

Matematisk praktikopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.