Matematik og Samfundsfag | Undervisningsplan

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Samfundsfag, Matematik 4. - 10. klassetrin
  • Godkendt
  • 21
  • 6000
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2002
  • 27-08-2002

Undervisningsforløb: Matematik og Samfundsfag | Undervisningsplan

Undervisningsforløb i matematik og samfundsfag.

Vi ønsker i en 9.-klasse, at lave et tværfagligt projekt på tre ugers varighed, i samfundsfag og matematik, og det overordnede emne skal derfor have tydelig samfundsmæssig karakter.
Eleverne skal selv være med til at bestemme emnet, så de får ejerskab til projektet. Som
matematiklærere stiller vi krav om, at der i emnet er muligheder for at arbejde indenfor
statistik, da det er det faglige område, vi ønsker at få dækket. Heldigvis arbejder man jo netop ofte med deskriptiv statistik indenfor samfundsfag, så det bør ikke blive problematisk, at finde et emne, hvor vi kan få det matematiske aspekt med.

Indhold

􀀀 Indledning side 2
􀀀 Vores arbejdsmetode side 3
􀀀 Forudsætninger for undervisningsforløbet side 4
􀀀 Matematikfaglige overvejelser side 4
􀀀 Overordnede didaktiske betragtninger side 5
􀀀 Undervisningsplanen side 6
- Indledende time side 6
- Lærerens overvejelse til fælles opstart side 7
- 1. time side 8
- 2. + 3 time side 8
- 4. time side 10
- 5. time side 10
- 6. + 7 time side 11
- 8. time side 12
- 9. time side 13
- 10. + 11 time side 13
- Forældre aften side 14
- 12. time side 14
- 13. time side 15
􀀀 Kritiske områder side 15
􀀀 Afslutning side 16
􀀀 Litteraturliste side 18
􀀀 Bilag 1a side 19
􀀀 Bilag 1b side 19
􀀀 Bilag 2 side 20

Uddrag

Som matematiklærere er vores hovedmål for projektet:
- at eleverne opnår en dybere forståelse og en fortrolighed med deskriptiv statistik, ved at de selvstændigt skal arbejde med samtlige fire faser: indsamle, ordne, beskrive og fortolke data.

Desuden har vi også opstillet følgende delmål:
- Eleverne skal ud og lave deres egen undersøgelse, således at vi få skabt en kendt
kontekst.
- Undersøgelsen skal have et klart, veldefineret formål, så vi får skabt en "rød tråd"
mellem teori og praksis.
- Alle fire faser skal bearbejdes af eleverne, dog ønsker vi især at arbejde med
fortolkningen.
- Brug af infaSTAT, da vi ikke ønsker eleverne skal bruge for meget tid på den noget tidskrævende fase, hvor data ordnes. Herved får vi mere tid til at arbejde med de andre tre faser, som der til dagligt måske ikke lægges så meget tid på.
- Eleverne skal arbejde selvstændigt under observation.
- Vores lærerfunktion skal forsøge at være vejledende, og igangsættende, således
at det bliver elevernes projekt, eleverne skal selv forsøge at gennemgå de 4 faser.
- Vi søger at tilstræbe en anvendelsesorienteret matematik, sådan at eleverne får
indsigt i at matematik kan anvendes i hverdagen.
- Vi tilstræber også en aktivitetspræget matematik, hvor der netop skelnes mellem en eksperimenterende og en bearbejdende fase.
- Vi vil forsøge at holde lektier på et minimum niveau, da det primært er gruppearbejdet, der fokuseres på.
- Undersøgelsen skal munde ud i en mundtlig fremlæggelse... Køb adgang for at læse mere

Matematik og Samfundsfag | Undervisningsplan

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.