Matematik skriftlig 2017

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Matematik 4. - 10. klassetrin
  • Godkendt
  • 16
  • 2293
  • PDF
  • Læreruddannelsen Odense
  • 2017
  • 03-06-2018

Eksamensopgave: Matematik skriftlig 2017

Besvarelse af den skriftlige eksamen i matematik fra læreruddannelsen.

Opgaverne, der besvares er:

Sumpyramider
Cirkler i en trekant
"Odds and Evens"
Forskellige spørgsmål

Underviserens kommentar

Samlet 10-tal for både skriftlig og mundtlig præstation. Begge dele var til 10

Uddrag

4)
Summen af niveauerne, startende med niveau 2 og frem til det afsluttende niveau, vil altid være det samme. I eksemplet med 5 og 6 nederste lag, vil der altid være lige mange a, b, c, d, e og f fra niveau 2 og frem.
Summen fra niveau 1 til niveau 2, vil altid stige med 2 gange summen af niveau 1 subtrakteret to de yderste felter. Kalder jeg summen af niveauet for n og nummeret i rækken for r, vil en formel for, hvordan det ...

--

5)
Spillet ”Odds and evens” kan gøres fair, når der er lige stor sandsynlig for at tabe og for at vinde. Det kræver dog den rette mængde bolde, og den rette mængde af lige og ulige bolde.
Igennem undersøgelser fandt jeg frem til, at spillet gøres fair, ved denne fordeling af bolde:

---

2)
Spørgsmålskategori 4, der handler om at få eleverne til at forklare deres tankegang, ser jeg som den der er mest udeladt blandt kategorierne. Som lærer vil det dog være muligt i de fleste tilfælde, at spørge ind til, hvordan vedkommende er kommet frem til lige netop det resultat. ”Hvad har du tænkt?”, ”Hvordan vil du gribe dette problem an?”
Spørgsmålkategori 5, hvor det handler om at skabe en diskussion, er heller ikke særlig godt repræsenteret. Her kan man fra lærerens side, blandt andet efter man har været rundt at høre om elevernes tankegang,... Køb adgang for at læse mere

Matematik skriftlig 2017

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.