Matematik og sprog | Vygotsky

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Matematik 1. - 6. klassetrin
  • Godkendt
  • 17
  • 4408
  • PDF
  • Læreruddannelsen Frederiksberg
  • 2005
  • 13-07-2008

Læremiddelanalyse: Matematik og sprog | Vygotsky

Opgave i matematik om matematik og sprog med Vygotsky som teoretiker.

Indledning:
Vores problemformulering lyder således: Hvorfor er det vigtigt at have fokus på det sproglige i matematikundervisningen og hvordan kan et undervisningsforløb med fokus på dette se ud?

Vi har valgt dette emne, da vi mener, at det er vigtigt som lærer, at have fokus på det sproglige i al undervisning, da man derved giver børnene bedre forudsætninger for læring. Mange er måske tilbøjelig til at glemme den sproglige dimension i matematikundervisningen, og derfor er det vigtigt, at man son kommende lærer har overvejet og gjort sig nogle tanker om, hvordan man selv forholder sig til vigtigheden af sproget.

Vi mener, at sproget er vigtigt fordi det dels bruges til at videreudvikle menneskers begrebsverden dels bruges til at kommunikere med og samarbejde. Dette er især vigtigt da mennesker lærer meget i samspil med andre.

Formålet med denne opgave er også, at få nogle ideer til hvordan man kan koble matematik og sprog sammen i et undervisningsforløb. Vi har valgt, at lave et undervisningsforløb om et kagesalg, som er tænkt til en 1. eller 2. klasse. Det er i sådan et forløb muligt at bruge sproget meget og tale meget matematik, og vi tror, at det er et emne der vil fange elevernes interesse.

Vi har i vores opgave valgt at bruge Vygotsky som teoretiker, da han har hævdet, at sproget er utrolig vigtigt for al indlæring.

Indhold

Indledning side 1
Vygotskys teori side 2
Begrebsdannelse side 3
Sprog og matematik i praksis side 4
Analyse af Matematrix side 5
Kagesalg side 6
Lærerprocesser side 7
Perspektivering side 9
Konklusion side 10
Litteraturliste side 12

Uddrag

Vygotskys teori
Vygotsky deler barnets udvikling ind i forskellige perioder eller zoner og skelner mellem stabile perioder og kritiske perioder. De stabile perioder er rolige perioder, hvor der ikke sker voldsomme ændringer. Barnets udvikling er stille og roligt fremadskridende og personligheden opbygges gennem disse næsten usynlige ændringer.

De kritiske perioder er derimod karakteriseret ved voldsomme ændringer hos barnet, som ofte er karakteriseret ved konflikter med omgivelserne, følelsesmæssig ustabilitet og tilsyneladende tilbagegang i barnets læring. Vygotsky mener, at strukturer og læring skal brydes ned, før at det kan bygges op, og der kan skabes nye muligheder og ny læring, og det er det der sker i den kritiske periode. Man skal altså ikke bekymre sig om den tilsyneladende tilbagegang i kunnen hos et barn, da det er nødvendigt for videre læring.

Bag hvert negativt symptom sker der en positiv nyskabelse.
Som nævnt ovenfor deler Vygotsky barnets udvikling ind i forskellige zoner, som er karakteriseret ved barnets aktuelle kunnen. Læring er overgangen mellem to zoner. Det er pædagogens og læreren opgave at motivere og hjælpe barnet til at nå til næste udviklingszone. Det gøres ved, at barnet med voksenstøtte eller støtte fra en mere kompetent kammerat hjælpes, til at udføre praktiske og mentale handlinger som de ikke er i stand til at udføre alene, hvorved der sker en læring.

---

Analyse af ”Matematrix 1A”
Vi har valgt, at lave en kort lærebogsanalyse, for at se hvor meget der er fokus på det sproglige i en lærebog, og for at undersøge hvordan nye begreber bliver præsenteret og hvordan de bliver gjort væsentlige:
I undervisningsmaterialet ”matematrix 1A” er det ikke det skriftlige sproglige, som der bliver lagt størst vægt på. Alle opgaver er stort set uden skrift og opgaveformuleringen findes nederst på siden, henvendt til læreren eller forældrene. Dette kan være, fordi eleverne på dette tidspunkt ikke er stærke læsere og har brug for at få opgaverne forklaret fra læreren. Det er først fra side 67 (tema: jul), at der kommer opgaveformuleringer til eleverne og opgaverne bliver lidt sværre, ex.
”tænkeopgaver” og regnestykker med ”a+b =c”... Køb adgang for at læse mere

Matematik og sprog | Vygotsky

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.