Marte Meo metoden

Se flere bedømmelser 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 (10 bedømmelser)
Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Uddannelse

Pædagogstuderende 1. semester

Fag

Pædagogik

Karakter

Ingen givet

Antal sider

2

Antal ord

538

Filformat

PDF

Udgivelsesdato

29-07-2003

Noter: Marte Meo metoden

Gennemgang af Marte Meo metoden.

Uddrag
I dette afsnit vil vi gennemgå Marte meo metoden, der efterhånden er blevet mere og mere anerkendt, som analyse redskab indenfor pædagogikken.
Vi vil også kort komme ind på Sterns teorier, da de ofte bliver brugt i sammenhæng med Marte meo.

Samfundsudviklingen foregår så hurtigt, at den opdragende generation ikke kan vide, hvilke krav og kvalifikationer den kommende generation skal honorere såvel i det civile liv som i arbejdslivet.
Alt pædagogisk arbejde er i dag orienteret mod at styrke selvværd, selvtillid, selvstændigheden m.m, således at individet rustes til at foretage valg og leve i sit eget livsprojekt.
Dette gælder ikke mindst vores målgruppe, der har mange problemer med at bemestre deres liv og i at indgå i et givende fællesskab med andre.
... [læs mere nu]