Manglende religionsundervisning i grundskolen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Eksamensopgave: Manglende religionsundervisning i grundskolen

Eksamensopgaven til AD/KLM eksamen på 1.år.

Problemformulering

Hvilken betydning har det for elevernes dannelse, når privatskolerne har mulighed for at fravælge faget religion grundet deres værdigrundlag?

Indhold

1 Indledning 2
2 Problemstilling 2
3 Læseguide 2
4 Belysning af problemstilling 3
4.1 Kochs skole 3
4.2.1 Politiske bestemmelser 4
4.2.2 Løgstrup 4
4.2.3 Verdensborger-begrebet 5
5 Sammenfatning 6
6 Referencer 7
7 Bilag 8
7.1 Bilag 1: Skriftlig lærerudtalelse 8

Uddrag

1 Indledning
Dannelse og uddannelse er to begreber, der fylder i debatten om den danske folkeskole. Hvad de to begreber indebærer og hvilke værdier, der ligger bag, kan være vidt forskellige, ift. hvem man spørger. Det samme gælder spørgsmålet: skal dannelse eller uddannelse fylde mest i grundskolen? De fleste teoretikere er enige om, at evnen til at forholde sig til sig selv og andre er vigtig lærdom for eleverne. I religionsundervisningen fylder de etiske debatter en del. Det er gerne igennem dem, at eleverne får mulighed for at finde frem til deres egne værdier. I den almene folkeskole har eleverne kristendomskundskab fra 1.-9. klasse. Fri- og privatskoler har mulighed for at fravælge faget på baggrund af deres værdi-grundlag. Denne opgave vil stille spørgsmålstegn ved, om eleverne mangler dannelsen til selvstændigt tænkende individer samt til med- og verdensborgere, hvis man fjerner religi-onsundervisningen. Kommer eleverne til at mangle denne lærdom om eksistentialisme og det at forholde sig, eller kan denne lærdom komme til eleverne anden steds fra? Opgaven vil belyse synspunkter fra filosofferne Løgstrup og Kemp, samt folkeskolens formålspara-graf.

2 Problemstilling
I vores tidsalder fylder globalisering meget i Danmark, og der kan stilles spørgsmålstegn ved, om eleverne i grundskolen burde modtage religionsundervisning, når de lever i et multireligiøst samfund. Privatskoler og friskoler har muligheden for at fravælge kristen-domskundskab fra børnenes skoleskemaer, hvis deres værdier modstridens af den under-visning eleverne modtager. Privatskolen Kochs Skole, der ligger i centralt placeret i Aarhus, er en af de skoler, der har mere eller mindre fravalgt religionsundervisning for skolens elever. Denne opgave vil stille spørgsmålstegn ved, om hvorvidt den manglende undervis-ning i blandt andet etik, der fylder en stor del af undervisningen i religionsfaget, får betyd-ning for børnenes dannelse til med- og verdensborgere... Køb adgang for at læse mere

Manglende religionsundervisning i grundskolen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.